Nyheter

En tredjedel av kommunerna har skärpt brandsäkerheten vid skolbyggen

En tredjedel (34%) av kommunerna har skärpt brandsäkerheten de senaste åren då de bygger eller renoverar skolor som en följd av problemen med anlagda skolbränder. Det visar en undersökning av Cembrit som har låtit intervjua 50 fastighetschefer med ansvar för skolfrågor i Sveriges största kommuner.

Varje år brinner över 500 skolor och förskolor i Sverige. 2018 brann 541 skolor/förskolor och av dessa bränder var 288 anlagda enligt siffror från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det stora antalet bränder och de problem som dessa innebär, exempelvis skenande kostnader och störd undervisning, är bakgrunden till att kommunerna har börjat ställa högre krav när de bygger eller renoverar skolor.

34 procent av de tillfrågade fastighetscheferna menar att man i den egna kommunen har skärpt brandsäkerheten de senaste åren. 75 procent av cheferna anger att de ställer hårdare krav än Boverkets byggregler. Var fjärde kommun (24%) tar höjd för försäkringskostnader för brandskadade skolor i sin budget.

Nästan fyra av tio kommuner (38 %) ställer krav på att bygga med obrännbara fasadmaterial såsom t ex tegel eller fibercement. Bland övriga kommuner överväger 58 procent att ställa sådana krav framöver. Var fjärde fastighetschef (26 %) anser att många förskolor och skolor drabbas av bränder i onödan pga lättantändliga fasadmaterial.

– Skolbränder startar oftast från utsidan av skolbyggnaderna och efter skoltid, när ingen är på plats och kan anmäla. Därför är det en bra åtgärd att bygga skolor med ett obrännbart fasadmaterial. Dessa material har även fördelen att det syns att man inte kan tända eld på dem, så det är ingen idé att ens försöka, säger Anna Ranow, kommunikationsansvarig på Cembrit.

Om undersökningen: Cembrit har anlitat PFM research för att genomföra telefonintervjuer med 50 fastighetschefer i Sveriges största kommuner.

Bilden:
Kareby förskola i Kungälv blev klar 2019. Extra brandsäker fasad med fibercementskivor monterade på stålläkt. Foto: Cembrit