Nyheter

Assemblin kontrakteras för den nya vårdbyggnaden på Malmö sjukhusområde

Efter att ha varit delaktiga i att utveckla, planera och projektera installationer för den nya vårdbyggnaden på Malmö sjukhusområde står det nu klart att den unika installatörsgrupp, där Assemblin ingår, får fortsatt förtroende även för genomförandefasen. Hela installationsuppdraget är värt cirka 1 669 MSEK, varav 1 067 MSEK tillfaller Assemblin.

2015 kontrakterades byggentreprenören Skanska Sverige AB, som i sin tur kontrakterade en installatörsgrupp för att vara delaktig i planering och projektering av installationsarbeten. I installatörsgruppen ingick ApQ El, AB Rörläggaren (som ägs av Instalco), Assemblin El, Assemblin Ventilation och Assemblin VS. Nu är det klart att denna installatörsgrupp är kontrakterad även för genomförandet av installationer i projektets samtliga etapper.

– Samarbetet inom installatörsgruppen fungerar mycket bra. Vi har samlat några av regionens bästa specialister i en unik installatörsgrupp med gemensam planering och samordnat genomförande, vilket kommer att ge en effektiv produktion. I det här projektet har installatörsgruppen involverats i ett tidigt skede, och i nära samverkan med beställaren Skanska och byggherren Region Skåne har vi tillsammans arbetat fram bra och hållbara lösningar för 108 000 moderna och flexibla kvadratmeter sjukvårdslokaler, säger Håkan Ekvall, företrädare för installatörsgruppen och vd för Assemblin Ventilation.

För Assemblin är uppdraget totalt värt cirka 1 067 MSEK och består av ventilationsteknik för 335 MSEK, värme- och sanitetsteknik för 270 MSEK, elteknik (inklusive larm och tele) för 332 MSEK samt automationslösningar för cirka 130 MSEK.

– Assemblin har lång erfarenhet och marknadsledande kompetens när det gäller stora, komplexa multitekniska projekt. Det här är ett av våra största nu pågående projekt, som vi självklart är mycket glada och stolta över. Vi är också stolta över de smarta lösningar och effektiva metoder som vi använder i projektet med stöd av integrerade, moderna system. Det är ett bevis på vår förmåga att ständigt förbättra vår verksamhet och leverans, säger Mats Johansson, vd och koncernchef på Assemblin.

Totalt beräknas att upp emot 250 personer samtidigt kommer att jobba med installationer under arbetstopparna. Projektet sträcker sig fram till mitten av 2020-talet.

Om projektet Nya vårdbyggnaden på Malmö sjukhusområde:
Den nya vårdbyggnaden består av två huskroppar med 10 respektive 11 plan ovan markplan. Byggnaderna är sammanlänkade med kulvertar och förbindelsegångar och kommer rymma över 2200 rum och vara arbetsplats för mer än 2000 personer. I och med den nya byggnaden skapas 240 enkelvårdrum med egna hygienrum. Ambitionen är att vårdbyggnaden ska kunna certifieras enligt miljöklassningssystemet Miljöbyggnad på nivån silver. Projektet är en del av Region Skånes satsning på hela sjukhusområdet i Malmö, där det även byggs en ny Servicebyggnad och den tekniska infrastrukturen utvecklas.

Bild: White