Nyheter

Med nytt forskningscenter växer CTEK starkt inom e-mobility

I september öppnade CTEK sitt nya center för forskning, utveckling och utbildning inom laddlösningar för elfordon – som brukar benämnas e-mobility. Centret finns i Norrköping och här arbetar redan ett 40-tal personer.

Med det nya FoU-centret tar företaget nästa steg inom utveckling av laddstationer för elfordon. CTEK är idag marknadsledande på innovativa lösningar. CTEK har produkter och lösningar för 6, 12 och 24 volt blybatterier och 12 volt litiumbatterier, samt laddningslösningar för elektriska fordonsbatterier – det vill säga e-mobility.

– Vi har satsat och växt rejält inom e-mobility. Förra året köpte vi Chargestorm och förvärvet var mycket viktigt både ekonomiskt och marknadsmässig, samt inte minst för vår ställning som teknikutvecklare, säger Jon Lind, vd för CTEK.

Expansion

I förvärvet ingick Chargestorms utvecklingsavdelning i Norrköping, då med ett femtontal anställda. Det är denna avdelning som nu har expanderat i nya lokaler och där redan ett 40-tal personer arbetar med forskning, utveckling och utbildning.

– CTEK är ett utpräglat tech-företag med en stor utvecklingsbredd, fortsätter Jon Lind. Vi utvecklar produkter i form av hårdvara, men ännu viktigare är mjukvara för styrning, övervakning, betalsystem med mera och vår kompetens att utveckla och tillhandahålla kompletta system för laddning av el-fordon är avgörande.

CTEK:s forskning och utveckling har och kommer även i fortsättningen att ha ett tätt samarbete med högskolor och universitet. Företaget tar emot examensarbetare och ingår också i gemensamma projekt.

Företaget har också ett nära samarbete med batteritillverkare. Det är viktigt med kunskaper om batteriers konstruktion och deras elektrokemi. CTEK följer batteriutveckling med stort intresse, inte minst vilka lösningar på batterikemin som kommer efter litiumjonbatterierna som är dominerande idag.

– Vi välkomnar Northvolts etablering i Sverige och det är fullt möjligt att vi kommer att samarbeta även med dem, säger Jon Lind.

Även DC-laddning

CTEK har idag fokus på AC-laddning och det är här de flesta produkter finns. Men företaget har också koncept för DC-laddning med hög strömstyrka – med andra ord snabbladdning.

E-mobility är en teknologiintensiv bransch. Teknologin ställer krav inte bara på utvecklare och tillverkare av produkter, utan även på flera grupper av intressenter. Därför har CTEK redan idag flera utbildningspaket.

– Fordonsbranschen står inför ett betydande teknikskifte som kräver stora satsningar inom utbildning, framförallt inom batteri- och elbilsteknik. Därför satsar vi extra på utbildning och kunskapsöverföring till våra kunder och samarbetspartners, säger Jon Lind.

CTEK arrangerar kurser för kunder och för samarbetspartners i distributionsledet.

Allt starkare ställning

Den nya forsknings-, utvecklings- och utbildningsavdelningen är verkligen ett Excellence Center. Det andra centret finns sedan en tid i Vikmanshyttan och där fortsätter utvecklingen inom den andra sektorn, som är produkter för 6, 12 och 24 volts batterier.

Sedan CTEK förvärvade Chargestorm förra året har man lyckats bygga vidare på sin starka ställning i Skandinavien och dessutom vuxit på flera andra marknader.

– De senaste 18 månaderna har CTEK gjort en spännande resa och vi är mycket nöjda med vår tillväxt inom elfordonssegmentet. Vårt nya center i Norrköping kommer under lång tid framöver att bidra positivt till våra kunder samtidigt som det kommer att ge oss möjlighet att skapa nya innovativa lösningar och produkter, avslutar Jon Lind, vd för CTEK.

Bild: CTEK