Nyheter

En av branschens grönaste legeringar introducerad på byggmarknaden

WICONA fortsätter sitt fokus på hållbarhet med aluminiumlegeringen Hydro CIRCAL i sina profilsystem. CIRCAL har den högsta andelen återvunnen konsumentskrot – End-of-Life-aluminium på marknaden – med minst 75%. Produktionen är helt spårbar och certifierad av en oberoende tredje part.

År 2018 lanserade Hydro, som äger WICONA, sin nya aluminiumlegering Hydro CIRCAL. Legeringen består av minst 75% konsumentskrot från fasader och fönster som har demonterats från byggnader och återvunnits. Hydro CIRCAL är aluminium av premiumkvalitet med det högsta andelen av återvunnet aluminium på marknaden.

– Till skillnad från andra aluminiumlösningar som generellt finns på marknaden och som markndsför sig med innehåll kring återvinning, så hänvisar Hydro CIRCAL inte till processkrot, utan till end-of-life-aluminium som nått slutet på sin livslängd som en produkt, förklarar Dr .-Ing. Werner Jager, teknisk marknadschef för Hydro Building Systems Germany GmbH.

Genom att använda Hydro CIRCAL i byggsystem så återvinns aluminiumskrot tillbaka till produktionscykeln. Omsmältning av aluminium kräver endast 5% av den energi som går till produktion av primär aluminium. Ju högre återvunnet innehåll, desto lägre är koldioxidavtrycket. Hydro CIRCAL har världens lägsta CO2-avtryck: Cirka 2,0 kg CO2 (1,5 – 2,3 kg CO2) per kilo aluminium – 6 gånger (eller 84%) mindre än världsgenomsnittet för primäråtervinning.

I Norge har de första kontrakten med WICONAs byggsystem i Hydro CIRCAL redan tecknats. Ticon i Drammen och Økern Portal i Oslo är bara två exempel på fasadprojekt med CIRCAL.

En av aluminiumbranschens mest hållbara lösningar
Hydro är den första aluminiumtillverkaren som levererar återvunnet aluminium med certifierat innehåll av minst 75% återvunnen konsumentskrot. Skrotsortering sker på en dedikerad anläggning i Dormagen, Tyskland. Anläggningen skickar därefter metallen till omsmältningsanläggningen i Clervaux, Luxemburg, där Hydro CIRCALs göt produceras. Produktionsprocessen är helt spårbar och produkten är certifierad av den oberoende tredje parten DNV-GL.

Ambitiösa europeiska utsläppsmål
I Europeiska kommissionens hållbarhetsmål ska alla nya byggnader ha 0 utsläpp av koldioxid innan 2030. Och 2050 måste alla byggnader ha 0 koldioxidutsläpp. Med den hotande klimatkrisen och skärpta regler måste branschen anpassa sig. Med Hydro CIRCAL tillåter WICONA metallbyggare och arkitekter att uppfylla dessa hållbarhetsmål redan idag – inklusive certifieringar för gröna byggnader som LEED, BREEAM eller DGNB.