Nyheter

Pipemoduls brandklassade produkter CE-märkta – som första i Europa

Pipe-Modul Oy har utvecklat sin unika stambyteslösning, baserat på öppningsbara prefabricerade installationsmoduler, ända sedan 1990-talet. Det senaste erkännandet för produktutvecklingen är att som enda tillverkare i Europa, ha rätten att använda CE-märkning på våra EI30-brandklassade produkter.

Ett långt och krävande utvecklingsarbete, storskaliga och krävande tester av ackrediterade testlaboratoriet VTT Expert Services samt ETA-godkännandet (ETA 16/0828) ett förstadium för CE-märkning som är i kraft inom hela EU, har nu lett till officiella CE-märkningsrättigheter för Pipemodul. Det frivilliga ETA-godkännandet är giltigt i hela EU och är därmed mer heltäckande än nationella godkännanden och certifikat. Hela processen för ETA-godkännandet och CE-märkningen tog närmare 7 år. Pipe-Modul Oy arbetar konsekvent för att utveckla produkter som uppfyller växande byggkrav och säkerhetsbestämmelser.

Certifikat 0809 – CPR – 19001200 är ett erkännande för produkters fortsatta prestanda. Det intygar att alla frågor relaterade till kvalitetskontroll, utvärdering och certifiering följs och en intern kvalitetskontroll av produktionen har utvärderats och säkerställts.

Varför CE-märkning
CE-märkningen är bland annat ett bevis på användningssäkerhet för fastigheten. Trapphus fungerar till exempel som rymnings- och flyktvägar vid brand. Det måste vara möjligt att lämna byggnaden säkert och räddnings- och släckningsarbetet vid utgångarna får inte riskeras. Vid brandsituationer gäller särskilda bestämmelser för utgångar i byggnader, där risken för brand- och rökspridning i byggnaden inte får öka.

Den brandfarliga konstruktionen eller komponenten måste skyddas av EI30-strukturer så att den inte ökar brandbelastningen eller på grund av dess rökgenerering äventyrar personsäkerheten. Pipemoduls installationsmoduler har visat sig uppfylla de väsentliga tekniska kraven för brandsäkerhet och är därför säkra att använda. Förutom brandtester har produkterna även testats med avseende på trygg användning och hållbarhet, t.ex. slagprov.

Nyttan av CE-märkning
Tack vare CE-märkningen kan Pipe-Modul Oy garantera att produkterna överensstämmer med den europeiska tekniska bedömningen. Produktionskontroller, tester, och certifieringsuppgifter har utförts av godkänd ackrediterad tredje part (Eurofins Expert Services Ltd), och våra produkter tillverkas nu i enlighet med kvalitetssystemet som bildats under processen.

CE-märkta produkter är ett garanterat val. Pipemoduls brandskyddsmoduler är även ett miljövänligt och långsiktigt val.

Bilden:
Konstruktionsbild av brandklassad kombinationsmodul (kabelutrymme EI30).
Bild: Pipe-Modul