Nyheter

Ny markanvisningstävling för kvarter 5 inom Fixfabriken igång

– Det känns spännande när vi nu går ut med det första kvarteret i vår markanvisning, kvarter fem. Fixfabriken är ett av de mest intressanta områdena i Göteborg idag med sitt läge och storlek med plats för totalt cirka 1200 bostäder säger Mikaela Löndén, projektledare på Fastighetskontoret Göteborgs Stad.

Fixfabriken har redan börjat sin förvandling från industriområde till ett bostadsområde som knyter samman olika kvarter till en ny helhet. Balder och HSB bygger sedan tidigare bostäder i området. Kvarter 5 som nu markanvisas ingår i Bussgaraget som total består av sex kvarter. Skalan på kvarteren kommer variera från 3–4 till 6–7 våningar. De nya bostäderna bygger vidare på den existerande kvartersstrukturen med bostadsgårdar som ger plats för socialt liv och samverkan. Kvarter 5 ska bestå av cirka 140 bostäder.

Ovanligt stort område
Det är idag ovanligt att ett område i den här storleken kommer ut på markanvisning, i regel rör det
sig om mindre områden i centrala delar av staden. Detaljplanen för Fixområdet medför en tät kvartersstruktur med en hög exploatering. Det omfattar totalt 6 hektar och kommer förutom totalt cirka 1200 bostäder även ge plats för butiker, kontor, äldreboende, skola med mera. Målet med den nya bebyggelsen är att den ska vara ett nytt inslag bland den omgivande bebyggelsen som både ska samspela och sticka ut.

Del av en utökad innerstad
Området ligger i stadsdelarna Sandarna och Kungsladugård i närheten av Mariaplan, Majornas centrala knutpunkt med butiker, service och restauranger. Det är nära till rekreation i Slottsskogen och Klippan med Röda sten. Här går också spårvagnslinjerna 3, 9 noch 11. Miljön är präglad av historiska landshövdingehus och en stark lokal förankring för många av dem som bor här. Det industrihistoriska arvet kommer synas även i framtiden där delar bevaras. Området ingår det som kallas den ”utökade innerstaden” vilket markerar ett växande Göteborg med efterfrågan på bostäder.