Nyheter

Logicenters stärker upp teamet

Nu fortsätter Logicenters att växa organisationen. Tre tjänster tillsätts för att stötta verksamhetens expansion. Viktor Gyllenhammar, Chatrine Gustavsson och Erik
Lundmark är de som axlar nya roller på Logicenters.

Logicenters ambition för de kommande åren är att stärka sin ledande position inom moderna logistikanläggningar i Norden. Genom tre nyrekryteringar fortsätter investeringarna inom organisationen.

Viktor Gyllenhammar ansluter till teamet som Asset Manager. Han kommer huvudsakligen att arbeta med förvaltning av Logicenters fastigheter och får övergripande ansvar för budget, uppföljning och teknik. Rollen innebär även ansvar för uthyrning och avtalsförhandling genom en tät dialog med hyresgäster. Gyllenhammar kommer senast från Castellum där han arbetade med förvaltning.

Chatrine Gustavsson tillsätts som Project Development Associate och kommer framförallt att stötta projektutvecklare med hyresgästkontakter, intressenthanteringar och diverse frågeställningar i utvecklingsprojekt. Hon kommer närmast från rollen som Lokalprojektledare hos PostNord Real Estate – Property and Projects där hon bland annat ansvarade för att förse kärnverksamheten med funktionella och ändamålsenliga logistiklokaler.

Erik Lundmark rekryteras till Fund Controller med fokus på finansieringsfrågor, investerarrapportering och transaktioner. Förstärkningen är ännu ett steg för Logicenters att stötta tillväxten och stärka upp finansteamet. Lundmark kommer senast från Deloitte där han arbetat med revision.

– Vi har höga målsättningar när det kommer till Logicenters utveckling. Genom rekryteringen av Chatrine, Viktor och Erik stärker vi upp teamet ytterligare. Vi vill jobba med de bästa, och nu växer vi med nya erfarenheter och perspektiv. Jag är därför stolt och glad över att alla tre väljer att ansluta sig till oss, säger Matthias Kettelhoit, Head of Logicenters.