Nyheter

YIT och hotellkedjan Odyssey Hotel Group har ingått ett preliminärt avtal

YIT och den holländska hotellkedjan Odyssey Hotel Group undertecknade 23.8.2019 ett preliminärt avtal om att lokaler i det planerade Wasa Station-kvarteret hyrs ut för hotellverksamhet. Avtalet gäller 198 hotellrum med restauranger och servicelokaler i våningarna 0–12 i tornhuset. Lokalernas totala yta är cirka 7 000 kvadratmeter. Hotellkedjan har flera hotell och varumärken i Europa. Varumärket för det hotell som ska verka i Wasa Station bekräftas och offentliggörs senare.

– Vi är glada över att hotellprojektet i Vasa går framåt, säger Rick van Erp, verkställande direktör för Odyssey Hotel Group.

– Hotellet, som är en viktig del av Wasa Station, hittar nu en aktör. Vi hälsar Odyssey välkommen till Österbotten och Vasa, säger YIT:s regiondirektör Mikael Snellman.

YIT planerar att bygga ett nytt urbant kvarter med flera funktioner i det område på cirka tre hektar som tidigare använts av Vasa busstation. Om projektet Wasa Station genomförs, blir tornbyggnaden med 25 våningar områdets landmärke. YIT och Vasa stad tecknade i augusti 2014 en avsiktsförklaring om projektet och sommaren 2017 ett avtal om genomförande. Området är planlagt och ansökan om bygglov förutsätter bland annat att Vasa stad fattar ett beslut om byggandet av ett musik- och kongresscentrum på cirka 10 000 kvadratmeter. YIT har tidigare bland annat ingått ett preliminärt avtal med Kesko om uthyrning av affärslokaler i Wasa Stations affärscentrum.

Enligt planerna blir Wasa Station en mötesplats och ett evenemangscentrum med ett musik- och kongresscentrum samt bland annat en idrotts- och allaktivitetslokal. I tornbyggnaden i den södra delen av kvarteret byggs ett hotell och ovanför hotellet cirka hundra bostäder. I mitten av kvarteret byggs ett service- och affärscentrum.