Nyheter

Varannan hantverkare utsatt och nu peakar inbrotten inom entreprenad

Länsförsäkringar Skåne är en av utställarna på Entreprenad Live 2019 på Ring Knutstorp i Skåne. Stig Nielsen, skadeförebyggare Motor, är en av deltagarna. Några av de frågor som Länsförsäkringar svarar på är hur man ska förebygga inbrott och stölder i maskiner och fordon.

– Börja med en säkerhetsgenomgång på din arbetsplats där du gör det svårt för tjuven. För att skydda din arbetsbil dokumentera dina grejer med bild eller någon typ av förteckning. Det har vi nytta av om det blir något stulet eller om stöldgods hittas av polisen, säger Stig Nielsen.

– Märk dina verktyg med typ märk-DNA. Jag rekommenderar också låsbara lådor och fack i bilen för de dyrbara grejerna, säger Stig Nielsen.

Här är ytterligare tips på hur du skyddar din arbetsplats:

1/Försvåra dieselstölder genom att placera en skopa över tanken.

2/Lås och larma dina maskiner. Lämna inte kvar nyckeln.

3/Planera tankningen, ha inte full tank med diesel på kvällar eller under ledigheter.Ha en belysningsmast med kameraövervakning dygnet runt, alternativt kamera på maskinen.

4/Utrusta dina maskiner med söksystem, startspärr och stöldmärkning.

5/Göm och ställ undan mindre maskiner för att försvåra stölder.

6/Använd godkända låsenheter, enligt SSF 3522 klass 3. Använd invändiga gallergrindar för dörrar och inkrypningsskydd för fönster på arbetsboden.

7/Lås containrar med godkända containerlås/bommar i lägst klass 4.

8/Utrusta din container, arbetsbod med inbrottslarm eller larma eventuellt inhägnad.

9/Fotografera dina maskiner och tillbehör samt bilder på serienummer och chassinummer.

10/Blockera tillfartsvägarna för att försvåra stölder.

11/Lämna dina kontaktuppgifter till grannar, anställda och andra på arbetsplatsen.

Köpa begagnat

Eftersom det förekommer stöldgods på andrahandsmarknaden är det viktigt att du kontrollerar att det du köper inte är stulet. Här är några tips på hur du kan göra.

Du kan kontrollera:

– att inköpshandlingar tillhör den du köper av.

– att chassinumret är tillverkarens.

– att uppgifterna mellan det stansade numret i ramen och fabriksskylten stämmer.

– om maskinen är CE-märkt och uppfyller kraven.

– eventuella skador som uppbrutna lås. Kräv att få orsaken förklarad.

– Larmtjänsts databas (larmtjanst.se) över efterlysta fordon.

Undersökning om inbrott och stöld

Länsförsäkringar Skåne har genomfört en undersökning om inbrott och stöld. Många drabbade av inbrott eller stölder: Nästan fyra av tio av de svarande har drabbats av inbrott eller stölder de senaste fem åren. Nästan åtta av tio känner någon i sin bransch vars verksamhet har drabbats under samma tidsperiod.

För att förbättra det förebyggande arbetet kring inbrott och stölder bland kunderna har Länsförsäkringar Skåne låtit genomföra en kvantitativ enkätundersökning. Syftet är att få statistik och att utbilda kunderna inom området.

Det finns oro för att drabbas: Totalt 63 % av de svarande är oroliga för att deras företag ska drabbas av inbrott eller stölder. De som redan har drabbats tenderar att vara oroliga i större utsträckning än vad de som inte drabbats är.

Oron för att anställd/anhörig ska drabbas i samband med inbrott eller stölder är inte lika stor – drygt en av fyra är oroliga för det.

Förebyggande åtgärder

De flesta har genomfört förebyggande åtgärder: Totalt 80 % av de svarande har genomfört åtgärder för att minska risken för att drabbas av inbrott eller stölder. Många har genomfört flera åtgärder. Vanligaste åtgärderna är att parkera i garage eller på upplyst plats, parkera så att det inte går att forcera bak- och sidodörrar samt att tömma bilen på dyra verktyg och specialinstrument.

Anledningarna till att ha genomfört åtgärder är främst att en själv eller en bekant drabbades av inbrott och stölder eller medierapportering kring kriminalitet.

De som inte genomfört åtgärder planerar ofta heller inte att göra det: Tre av de tio respondenter som ännu inte genomfört åtgärder, planerar att göra det. De planerar att tömma bilen på dyra verktyg och specialinstrument, att parkera i garage eller på upplyst plats samt att installera fordonslarm.

Anledningarna till att dessa personer planerar åtgärder är att en bekant har drabbats av inbrott eller stölder eller medierapportering kring kriminalitet.

Risken för inbrott och stölder leder sällan till planer på att sälja verksamheten: Trots att många är oroliga för att drabbas av inbrott eller stölder, så är det ovanligt att ha övervägt att sälja sin verksamhet till följd av det. Totalt 6 % av de svarande har övervägt att sälja verksamheten av denna anledning.