Nyheter

Vänsterpartiet: En god stadsmiljö kan byggas i Nyhamnen i Malmö

Översiktsplanen innehåller en fördjupning av området i Nyhamnen som avses att bebyggas under 20-30 år. Planen har en högre exploateringsgrad än något större område än tidigare i Malmö, skriver Vänsterpartiet i ett pressmeddelande.

Vänsterpartiet anser att Nyhamnen ska vara ett bostadssocialt framgångsprojekt som har extra höga målsättningar för att bygga en stadsdel där det finns bostäder för alla.

– Malmö hade chansen att göra ett bostadssocialt framgångskoncept, men valde att avstå. Vi vill att det ska byggas stora såväl som små lägenheter samt lägenheter där hyrorna hålls på en nivå som många Malmöbor kan betala. Vi tycker inte att man ska bygga en ny stadsdel för de rikaste, säger Emma-Lina Johansson (V), ledamot i kommunstyrelsen.  

Stadsbyggnadsnämnden beslutade, tvärt emot förvaltningens förslag, om en förändring som innebär att målsättningen att bygga med en generell Malmöskala på 5-6 våningar skulle förändras till att skalan för området skulle vara väsentligt högre. Denna formulering ställer sig inte Vänsterpartiet i Malmö bakom då den tidigare formuleringen inte utesluter enstaka högre hus men att Malmöskalan på 5-6 våningar ska vara utgångspunkt för planering och genomförande. En förändring riskerar att regelverk för dagsljus för kommande bostäder inte kan uppnås.

– Vi vill dessutom att en kraftig majoritet av bostäderna ska vara hyresrätter. Vi vill också att alla hyresvärdar som ska få bygga inom Nyhamnen ska acceptera att alla lägenheter förmedlas via BoPlats Syd och att hyresvärdarna ska acceptera försörjningsstöd och bostadsbidrag när inkomsterna beräknas, säger Anders Skans (V), ersättare i kommunstyrelsen.