Nyheter

Intea Campus och Mittuniversitetet inviger nya lokaler i Östersund

De två nya byggnaderna omfattar 2 700 kvadratmeter med undervisningslokaler och kontor. Undervisningslokalerna består bland annat av ett Active Learning Classroom som, genom sin utformning och sina tekniska hjälpmedel, underlättar studenternas interaktion med lärare och andra studenter.

– Våra nya lokaler präglas av modern teknik och utförande, där vi får ännu bättre möjligheter att arbeta med en undervisningsstrategi byggd på studenternas aktiva intresse och gemensamma medverkan, säger Anders Fällström, rektor på Mittuniversitetet.

Byggnaderna är utsmyckade med nutida samiska konst av Katarina Pirak Sikku. Verket Vájaldibme, som betyder vandring på samiska, är ett byggnadsanknutet konstverk i tre delar. Projektet är ett samarbete mellan Mittuniversitetet, Intea Campus och Statens konstråd.

Hyresavtalet mellan Mittuniversitetet och Intea Campus AB löper på tio år.

– Den nya byggnaden med undervisningslokaler har tillsammans med det befintliga Studenternas Hus bildat ett nytt kvarter på campusområdet. Projektet har haft ett stort miljöfokus och byggnaderna miljöcertifieras enligt BREEAM med målet att uppnå betyget very good säger Jerker Häggström, vd Intea Campus AB.