Nyheter

Idag nyinvigs Sveriges ambassad i Oslo – nyrenoverad och socialt hållbar

Vid lunchtid idag inviger Sveriges utrikesminister Margot Wallström i närvaro av Statens fastighetsverks generaldirektör Ingrid Eiken Holmgren den nyrenoverade ambassaden i Oslo. Genom att lämna det tidigare kansliet och förlägga samtliga funktioner i chefsbostaden, en byggnad som Sverige ägt sedan 1906, får UD en kostnadseffektiv lösning samtidigt som en av Sveriges äldsta utrikesfastigheter förblir i svensk ägo.

Fram tills nyligen har UD haft två förhyrningar för sin verksamhet i Oslo, en chefsbostad på Inkognitogatan, belägen vid Kungliga slottet och ett ambassadkansli. Då båda husen var för stora och hade tomma ytor, bland annat på grund av minskad personalstyrka på kansliet, såg Statens fastighetsverk och UD en kostnadseffektiv lösning genom att slå ihop samtliga funktioner på en adress.

I februari 2017 hemställde Statens fastighetsverk till regeringen om att få genomföra ombyggnaden av chefsbostaden för beräknade 30 miljoner kronor och i augusti samma år fick projektet grönt ljus.

– Det känns väldigt bra att denna förändring kunde möjliggöras. Tillsammans med UD hade vi hittat en långsiktig, mer funktionell och flexibel lösning som samtidigt var ekonomiskt och socialt hållbar. Beslutet innebar också att chefsbostaden på Inkognitogatan, ett hus som Sverige ägt i över hundra år och med stora kulturhistoriska värden fick finnas kvar, säger Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör vid Statens fastighetsverk.

Full tillgänglighet och ny stilig entré
När Statens fastighetsverk påbörjade renoveringen 2018 bestod chefsbostaden av ett källarplan, två våningar och en vindsvåning vid sidan av ett par mindre hus som garage och grindstuga. Interiört har ombyggnaden främst handlat om vindsvåningen som har byggts om för att fungera som kansli. Då huset var tomställt har även samtliga ytskikt, där behov fanns, fräschats upp. Exteriört har garaget rivits och ersatts med en ny byggnad i samma storlek, på samma plats. Här hittar vi nu husets nya entré och den konsulära expeditionen. En rolig och fin detalj är att ytterdörren, konstnärligt gestaltad av Göran Strååt på 1950-talet, flyttats från det tidigare ambassadkansliet för att få en viktig funktion här.

Tillgängligheten har också förbättrats väsentligt under ombyggnaden genom att huset fått en ny tillgänglighetsanpassad hiss, en tillgänglighetsanpassad toalett samt ett lyftbord i den konsulära delen. Energimässigt är den största förbättringen att den gamla elpannan tagits bort och att huset istället anslutits till fjärrvärme.

Hög social hållbarhet
Projektet i Oslo går helt i linje med Statens fastighetsverks arbete att bidra till de globala målen i Agenda 2030 och målet social hållbarhet.

– En hållbar förvaltning handlar för oss om långsiktighet där fastigheternas värden med miljö, natur- och kulturvärden ska bevaras men också anpassas till moderna verksamheters behov. Detta samtidigt som ekonomiska krav ska uppnås. Med lösningen i Oslo och vår nyrenoverade ambassad bevisar vi att det går, säger generaldirektör Ingrid Eiken Holmgren.

Sveriges ambassad i Oslo ser också positivt på att nu ha verksamheten samlad på en adress.

– Vi är väldigt nöjda med denna lösning. Utmaningen har varit att behålla det ärevördiga residenset, som med alla sina traditioner representerar mycket svenskhet i Norge, och samtidigt förvandla det till ett modernt, både representativt och funktionellt, Sverigehus. Statens fastighetsverk och Utrikesdepartementet har i ett nära och konstruktivt samarbete löst den uppgiften på ett spännande och innovativt vis, som kommer hålla över tiden, säger Krister Bringéus, Sveriges ambassadör i Oslo.

Projektet, som varit komplext, har gått som planerat både avseende tid och pengar. Arbetet påbörjades på plats i chefsbostaden våren 2018 och avslutades i april 2019. I maj kunde det vackra huset åter tas i bruk.

Historik – Sveriges ambassad i Oslo
Sveriges ambassad i Norge, belägen intill det kungliga slottet och slottsparken i centrala Oslo, är en av Sveriges äldsta utrikesfastigheter. När unionen mellan Sverige och Norge upplöstes 1905, upprättade länderna diplomatiska förbindelser. Året därpå köpte svenska staten en fastighet för att det svenska sändebudet skulle få en bostad i Oslo.

Huset i klassicistisk stil var uppfört i början av 1870-talet efter ritningar av den norske arkitekten Ove Ekman. Från början hade huset två våningar och putsad fasad. Ägaren till huset, grosshandlare Adolph Holter med familj, bodde här fram till slutet av 1800-talet då Holter fick så stora ekonomiska problem att han var tvungen att sälja. Köpare blev den svenska staten som 1906 köpte huset.

För att anpassas till nya ändamål som beskickningskansli och bostad byggdes huset om- och till. Den svenske arkitekten, Fredrik Lilljekvist, känd för att bland annat ha ritat Kungliga Dramatiska teatern i Stockholm, ansvarade för ombyggnadsritningarna och fick i uppdrag dels att skapa en byggnad av mer svensk karaktär, dels att anpassa huset för sitt nya ändamål som beskickningskansli och bostad.

Sveriges ambassad i Oslo är den tredje äldsta av staten ägda ambassader, efter ambassaden i Istanbul (1757) och Madrid (1904). Huset är mycket välbevarat och har höga kulturhistoriska värden.