Nyheter

Svenska Handelsfastigheter förvärvar två fastigheter vid Hede och Södercity handelsplatser i Kungsbacka

Svenska Handelsfastigheter stärker sin position i Kungsbacka genom förvärv av två handelsfastigheter från Adapta Fastigheter. Fastigheten vid Hede har en uthyrningsbar yta om knappt 11 100 kvm och ett hyresvärde om cirka 13,8 Mkr. Större hyresgäster är Mio, Rusta samt Nordic Wellness. Fastigheten vid Södercity har en uthyrningsbar yta om drygt 6 000 kvm och ett hyresvärde om cirka 8,8 Mkr. Fastigheten är fullt uthyrd med Willy’s som största hyresgäst.

– Båda fastigheter uppfördes så sent som 2015-16 och är i mycket gott skick. Hyresgästerna representerar starka varumärken som vi i många fall samarbetar med även på andra platser runt om i Sverige. Vi äger sedan tidigare handelsfastigheter i Kungsbacka vilket underlättar förvaltning och service till våra hyresgäster, säger Jöran Rydberg, affärsutvecklare på Svenska Handelsfastigheter.

Sammantaget har de båda fastigheterna 17 hyresgäster. Närmare 80 procent av de avtalade hyresintäkterna löper till 2026 eller senare. Fastigheten i Hede är till 96 procent uthyrd, vilket medför potential för ytterligare värdeskapande.

Samtliga fastigheter tillträds den 2 september 2019.