Nyheter

Lägenheter, kulturverksamhet och kyrka i nytt koncept

Det kommunalt ägda bolaget Övikshem undersöker just nu möjligheterna för en utveckling av studentboende och trygghetsboende i EFS fastighet på Lasarettsgatan i centrala Örnsköldsvik. I samband med detta har idéer utvecklats om möjligheten att också förändra fastigheten för kulturändamål.

Det kommunalt ägda bolaget Övikshem undersöker just nu möjligheterna för en utveckling av studentboende och trygghetsboende i EFS fastighet på Lasarettsgatan i centrala Örnsköldsvik. I samband med detta har idéer utvecklats om möjligheten att också förändra fastigheten för kulturändamål.

– Den här fastigheten har stor potential på flera sätt, säger Lars Österlund, VD på Övikshem. Den lämpar sig väl för olika former av boende, den är centralt belägen nära resecentrum och Inre hamnen och möjlig att bygga ut i sluttningen mot nuvarande parkering på ett snyggt och ändamålsenligt sätt.

En förstudie kommer nu att starta för att undersöka hur en utveckling av fastigheten skulle kunna se ut. Tomten nedanför den befintliga byggnaden är attraktiv och har redan tidigare pekats ut som önskvärd att bygga på för kulturverksamhet. Förstudien kommer att ledas av Övikshem och innehålla bland annat, förutom en närmare studie av boende och kulturverksamhet, att gå in på finansiering, affärsupplägg och gestaltning.

– Vi är positiva till förstudien och ser det som både roligt och viktigt om vi på detta sätt skulle kunna vara med och utveckla Örnsköldsvik, säger Björn Hellholm, talesperson för EFS och ordförande i fastighetsföreningen. Vi bedriver vår verksamhet på olika plattformar, och det här ett sätt för oss att skapa ännu bättre förutsättningar för våra hjärtefrågor.

Örnsköldsviks kommun antog i år en ny vision och övergripande mål som understryker vikten av stark utveckling och attraktiv boendemiljö för befolkningstillväxt.

– Att skapa fler möjligheter för bra boende är en av de viktigaste uppgifterna för utvecklingen av Örnsköldsvik, och det här ser ut att vara ett intressant koncept, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Per Nylén. Att fastigheten dessutom har potential att kunna utvecklas för kulturverksamhet är förstås spännande och något som vi ska fortsätta att föra samtal kring.