Nyheter

Åsa Söderström Winberg ny styrelseordförande för Forsen

Forsen utsåg vid bolagsstämman 20 augusti 2019 Åsa Söderström Winberg till ny styrelseordförande. Hon har en lång erfarenhet av styrelsearbete och av flera företag inom samhällsbyggnadssektorn.

– Jag ser med spänning fram emot att jobba med Forsen. Bolaget är välskött med duktiga medarbetare och har alla de rätta förutsättningarna för en fortsatt stark tillväxt.

Åsa Söderström Winberg har bred erfarenhet av ledande befattningar i samhällsbyggnadssektorn, bl.a. som vd SWECO Theorells och Ballast Väst samt informationschef NCC Bygg och är idag verksam som styrelseledamot.

För närvarande är hon ordförande i Delete OY och Scanmast samt ledamot i Vattenfall, Balco Group, Fibo AS, OEM International och Nordic Home Improvement.

Vid bolagsstämman invaldes samtidigt Torbjörn Torell, tidigare bl.a. vd i Scandiakonsult, Åke Larson Byggare och Bravida, samt Per Granath och Anders Törnsten från Broviken, Forsens nya majoritetsägare.

Jan Ahlinder och Håkan Undin, Forsens verksamma grundare, kvarstår som styrelseledamöter.

– Jag kommer att ha ett mycket gott stöd i vårt långsiktiga strategiarbete, säger Forsens vd Bengt Johansson. Med fyra nya ledamöter i styrelsen och med Åsa Söderström Winberg vid rodret får jag bästa möjliga förutsättningar att vidareutveckla bolaget.