Nyheter

Nya Campus Albano blandar undervisning och bostäder

Campus Albano blir ett nytt universitetsområde i nordöstra Stockholm. Akademiska Hus är byggherre för undervisning och forskning. Svenska Bostäder står för student- och forskarbostäder.

– Med vår normala standard, i princip jämförbar med bostadsrättsstandard, säger projektledare Mats Åhlander, Svenska Bostäder.

Mellan Stockholms universitet och KTH, nära Roslagstull i nordöstra Stockholm, växer Campus Albano fram. Ett nytt universitetsområde med byggnader och lokaler för undervisning och boende motsvarande sammanlagt cirka 150 000 kvadratmeter.

Student- och forskarbostäder uppförs som ett CM-uppdrag (Construction Management) med Svenska Bostäder som byggherre och byggföretaget Ebab i Stockholm AB som byggledare.

– Vi går normalt ut med färdiga handlingar och frågar på totalentreprenad. I det här fallet fick vi inte in några anbud. Det är ett komplicerat projekt och var en tid när bostadsrättsbyggandet var i full blom, säger projektledare Mats Åhlander, Svenska Bostäder.

CM-uppdraget på Campus Albano ska med sista inflyttning sommaren 2023 resultera i 1000 lägenheter för studenter och forskare.
– Just nu pågår det stommontage och grundläggning, rapporterar sommaren 2019 Ebabs projektchef Andreas Petersson till Svensk Byggtidning.

Högt stråk
Centrala gång- och cykelstråket Albanovägen ligger på högsta marknivån rakt igenom campus Albano. På var sida sluttande markpartier med blandade och ofta terrasserade byggnader för boende och undervisning.
Byggnaderna har ljusa, putsade fasader, inslag av påkostade naturmaterial i socklar och bottenvåningar och med som mest 6 våningar.

– Målet är att skapa ett campus, ett sammanhängande område med både bostäder och undervisningslokaler. Som ska vara levande befolkat både dagtid och kvällstid, säger arkitekt Anna-Kersti Palm, Brunnberg & Forshed Arkitektkontor, som ritat studentbostäderna på Albanovägens norra sida.

Hus som ges ett sammanhållet utryck underordnat en för hela Campus Albano utförlig detaljplan.

– Alla är en del av helheten, med individuella variationer. Bostäderna har lite mindre skala. tillägger Anna-Kersti Palm.

En del lägenheter på Campus Albano blir ”korridorsboende” där som mest 8 rum med egna badrum delar på ett kök.
Flertalet lägenheter är ett rum och pentry med linoleum- och klinkergolv och kaklade badrum. Med ytor från 16 till 25 kvadratmeter.

– Det är väldigt kompakta lägenheter, men det gör att vi kan få en hyresnivå som är okej för studenter, tillägger Mats Åhlander.

Några bostäder är två-eller trerummare.

Utmaningar och miljö
CM-uppdraget för projektet på Campus Albano kräver minutiös planering från Ebabs sida.

– Utmaningen är att lösa logistiken. Väldigt mycket ska byggas på liten yta. Fler utmaningar kommer framöver med tredje man och succesiv inflyttning. Det blir mycket att ta hänsyn till, säger Ebabs projektchef Andreas Petersson.
I uppdraget ingår kalkylering, miljö och upphandling. Hållbarhetsmålet för studentbostäderna är minst Miljöbyggnad Silver.

Universitetsområdet som helhet ska svara upp mot Citylab Action, Sweden Green Buildings certifiering för stadsdelar.
Här ingår bland annat gröna tak, nya system för dagvatten och habitat – det vill säga biologiska miljöer som främjar växt- och djurliv.

FAKTA I KORTHET:
Nybyggnad student- och forskarbostäder, Stockholm
Tidplan: mars 2017–juli 2023
Byggherre: AB Svenska Bostäder
Byggledare: Ebab i Stockholm AB
Arkitekter: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor/Tovatt Architects & Planners
Kostnad: 1,8 Mdkr

Bilden:
Kommande terrasserade student- och forskarbostäder på Campus Albano, signerade Brunnberg & Forshed Arkitektkontor.
Bild: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor