Nyheter

FINNCONT gör återvinning snyggt, nära och effektivt!

Restavfall, matavfall, kartong, plast, glas … Sedan våren 2019 kan radhusområdet i Skärholmen glädja sig åt sitt nya fullsorteringssystem för återvinning – Finncont Blok i åtta fraktioner. Ett ”typiskt snyggt sorteringssystem under jord”.
– På Fastighetsmässan i Göteborg fokuserar vi på våra underjordsbehållare, tillägger Måns Fornell, försäljningschef för finska Finnconts nyetablerade svenska dotterbolag inom miljö och återvinning.

FINNCONT GRUNDADES 1974 i Virrat i finska storskogen några mil norr om Tammerfors. Från början med plastgjuteri och metalltillverkning för kemi- och livsmedelsindustri. Idag med system för miljö och återvinning som ett andra ben i verksamheten.

– Produkter som vuxit fram under resans gång, förklarar svenska försäljningschefen Måns Fornell.

Finncont var i själva verket först i Europa med att tillverka fraktionsindelade underjordsbehållare för återvinning.
– Vi har väldigt lång erfarenhet av de här systemen.

Allt som syns är en ”snygg behållare” en bit ovan jord. Allt som ska återvinnas hamnar i osynliga kärl under marknivå.

– Istället för att gå till ett miljörum med kärl tycker vi att man skall gräva ner behållarna. Det har visat sig skapa bättre ordning, minimera lukt och reducera antal tömningar!

Med egen tillverkning av de flesta produkterna i sortimentet kontrollerar Finncont nästan alltid hela kedjan från tillverkning till slutkund. Det vill säga till en enskild fastighetsägare, bostadsrätts- alternativt villaförening, småhusägare eller lantbrukare. Kort sagt alla som önskar ett, nära bostaden, diskret designat sorteringssystem för återvinning i valfritt antal sektioner.

Finnconts produkter har länge, även i Sverige, via återförsäljare nått kunder runt om i Europa.
Framgångsrik försäljning i egen regi hemma i Finland gör dock att Finncont via sitt svenska dotterbolag nu etablerar samma direkta kundkontakt på den svenska fastighetsmarknaden.

Maximal kundservice

Kommunalt ansvar för avfall och återvinning, bred medveten- het om miljö och hållbarhet. Det här förenar Finland och Sverige och bidrar till att Finncont med sikte på maximal kundanpassning och service stärker sin närvaro på den svenska marknaden.

Ett första synligt bevis blir försäljningschefen Måns Fornell och Finncont Groups svenska dotterbolags närvaro på Fastighets- mässan i Göteborg den 4-5 september 2019.

– Alla vill sortera, men du vill inte gå så långt. Det är där vi kommer in i bilden!

PÅ bilden: Finnconts fullsortering för återvinning – Finncont Blok – installerades våren 2019 i ett radhusområde i Skärholmen i södra Stockholm