Nyheter

Liljewall får fossilfritt projekteringslednings- och storköksuppdrag

Liljewall har utsetts som samarbetspartner för Hoppet, Sveriges första fossilfria förskola som planeras stå färdig i samband med Göteborgs 400-årsjubileum.

Hoppet är ett innovationsprojekt utlyst av Göteborgs Stad för fossilfri byggnation som ämnar bana väg för omställningen till ett hållbart samhällsbyggande. Projektet är också ett led i att skapa förutsättningar för att nå Göteborgs Stads mål om en klimatneutral stad med en hållbar och rättvis utsläppsnivå av växthusgaser år 2030.

Projektet kommer drivas genom partnering där Lokalförvaltningen är byggherre, Derome totalentreprenör och Liljewall projekteringsledare samt storköksprojektör. Målet är att skolan ska stå färdig på Hisings Backa 2021 då Göteborg firar sitt 400 årsjubileum.

Arbetet med den fossilfria förskolan Hoppet har precis inletts genom en två dagars workshop där Derome, Göteborgs Stad och drygt 50 projektörer samlades för att diskutera och presentera olika fossilfria lösningar inför byggstart.

– Vi ser fram emot att arbeta med detta viktiga uppdrag och denna resa mot klimatneutralt byggande. Det kommer stärka vår kunskap ytterligare kring den långsiktig och hållbara arkitektur vi värnar om, säger Johan Brendelökken, kontorschef på Liljewall Göteborg.

Bild: Liljewall