Nyheter

Incoord projekterar nytt medicinskt och hälsovetenskapligt kunskapscentrum

Medicinska fakulteten vid Lunds universitet har beslutat att samla all dess utbildning och en stor del av dess forskning på ett ställe, och därför fortsätter nu projekteringen av nya Forum Medicum, ett nytt medicinskt och hälsovetenskapligt kunskapscentrum, beläget invid Sölvegatan i Lund.

Förslaget innebär att den nya byggnaden som uppförs mot Sölvegatan ska kopplas ihop med den befintliga bebyggelsen, och då får ett strategiskt läge i mötet mellan Kunskapsstråket och Sjukhusstråket. Tanken är att husens bottenvåningar med publika utrymmen ska vändas mot Kunskapsstråket på Sölvegatan för att på så sätt ge gatan mer liv.

Projektet ses som en viktig strategisk framtidssatsning som kan leda till värdefulla samarbeten och ett mer tvärvetenskapligt förhållningssätt mellan alla de olika discipliner som är verksamma inom fakulteten.

Projektet omfattar ca 21 000 m², och Incoord har fått uppdraget att projektera el- och teletekniska anläggningar samt hissar.

– Vi är mycket stolta över att få delta i detta prestigeprojekt, speciellt då det kommer att bli ett av Lunds största sammanhängande centrum för forskning och utbildning, säger Anders Englund, uppdragsansvarig på Incoord.

Bild: Incoord