Nyheter

Byggföretag klart för att bygga hyreslägenheter på Bantorget i Mariestad

I detaljplanen för Bantorget, som nu är antagen, pekas området Bantorget ut som en viktig plats för byggrätter för nya bostäder. Nu är avtal med Helix bostäder, som ska bygga hyresrätter på platsen, tecknat.

Helix, som är ett systerbolag till VVS-bolaget Radiator VVS AB och ingår i Radiatorkoncernen, har tidigare byggt fastigheter på orter där Radiator finns etablerat, bland annat i Örebro. Nu har Helix valt Mariestad som nästa ort att upprätta hyreslägenheter på. Helix ser Mariestad som en långsiktig möjlighet till fler projekt.

– Koncernen har varit verksam i Mariestad, via Radiator VVS AB, sedan 1956. Vi vill nu ge något tillbaka till Mariestad genom att utveckla nya hyresrätter till rimliga hyror som människor har råd att bo i. Vi ser detta som ett första projekt och vi hoppas att det kan bli fler framöver, säger Helix styrelseordförande Mikael Eliasson.

Detaljplanen är flexibel och möjliggör därför frihet för Helix vad gäller utformning. Helix kommer att bygga 52 hyreslägenheter i två huskroppar. Fastigheterna kommer att byggas i ljust tegel.

Erik Randén, exploateringschef i Mariestads kommun, är mycket nöjd med hur Helix väljer att bygga;

– Den här typen av beby­ggelse förstärker stadsintrycket och vi kommer att fortsätta att utveckla området för att göra det ändå mer attraktivt. Parallellt med byggnationen kommer även vi att omgestalta Bangatan genom att den smalnas av och smyckas med en trädallé, vi tittar även på parkeringslösningar.

– Bantorget har ett centralt läge, attraktivt för många olika målgrupper. Vi ser det till exempel idealt för en lite äldre målgrupp där närheten till service och affärer är viktig, fortsätter Erik Randén.