Nyheter

Utvecklingsplan för ytterstaden i Linköping

9 september-1 december 2019 är det samråd för Linköpings kommuns förslag Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad. Utvecklingsplanen är ett tillägg till Översiktsplan för staden Linköping.

Översiktsplanen antogs 2010 och i förslaget till utvecklingsplanen för ytterstaden vidareutvecklar vi nu de strategier som då togs fram. Förslaget fokuserar på den byggda miljön och hanterar vissa frågor som saknas i översiktsplanen för staden Linköping. Temana är ytterstadens stadskvaliteter, social sammanhållning, hållbar livsstil, privat och offentlig service och grönstruktur.

Linköpings kommun växer som aldrig förr. Trenden visar en fortsatt befolkningsökning och pekar på att vår kommun om 40 år växt med nästan 90 000 invånare. Dessutom kommer höghastighetsjärnvägen Ostlänkens passage genom kommunen innebära en stor förändring för Linköping och Linköpingsborna.

– Jag märker att det finns ett stort behov bland Linköpingsborna att prata om vart vår stad är på väg. Under hösten bjuder vi in Linköpingsborna att tycka till om kommunens förslag för ytterstadens framtid! Det känns viktigt och kul att i den här expansiva fasen bjuda in invånarna till dialog, säger Muharrem Demirok, kommunalråd med ansvar för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor och ordförande Samhällsbyggnadsnämnden.

Kommande befolkningsökning innebär att vi behöver fler bostäder, mötesplatser och lokaler, samt ett större utbud av service och transporter.

– För att vår framtida ytterstad ska bli en bra helhet har vi vid flera tillfällen under framtagandet att utvecklingsplanen för ytterstaden samlat in Linköpingsbornas synpunkter och berättelser om Linköpings ytterstad, fortsätter Muharrem Demirok.

Synpunkterna har varit ett underlag i arbetet med Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad.
Kortfattat innebär förslaget att ytterstaden ska växa kring stadsdelscentrum och de stråk som knyter samman innerstaden med ytterstadens olika delar. På det viset skapas underlag för en blandad och mer innehållsrik stad, med flera knutpunkter. Att den nya bebyggelsen koncentreras till utvalda knutpunkter gör det också möjligt att tillvarata, förnya och utveckla ytterstadens viktiga grönområden och naturresurser. Förslaget innebär även att stadens vägnät och trafiksystem utvecklas för en mer flexibel och hållbar användning.

Mer information finns på www.linkoping.se/ytterstaden

Samrådsmöten kommer att hållas:
•tisdag 15/10 kl. 18-20.30 i Ekholmsskolans matsal
•tisdag 22/10 kl. 18-20.30 i Slestadsskolans matsal
•torsdag 24/10 kl. 18-20.30 i Tallbodaskolans matsal
Förslaget finns också på Kontakt Linköpings besökskontor på huvudbiblioteket, i Berga och Skäggetorp.