Nyheter

Bostäder byggs för Ferd Eiendom och Mestergruppen Eiendom

AF Gruppen har tecknat avtal med Bråtejordet Tomteselskap AS om att bygga Bråtejordet B7, ett bostadsprojekt bestående av 125 lägenheter och 63 radhus vid Strømmen i Norge.

Bråtejordet B7 består av 125 lägenheter fördelade på 10 byggnader med underliggande underjordisk parkering och 63 radhus med tillhörande grönområden. Projektet ligger nära offentliga funktioner och har också nära till Strømmen i Skedsmo kommun.

Bråtejordet Tomteselskap AS ägs 80/20 av Ferd Eiendom AS och Mestergruppen Eiendom AS.

Projektet genomförs som en totalentreprenad och har ett värde på ca 445 miljoner NOK exkl. moms. Tidigare etapper har sålt bra, projekteringen startar omedelbart och uppstarten av byggfasen har planerats till Q4 2019. Bostadsprojektet består av tre byggetapper och förväntas vara färdigställt i Q4 2022.

– Bråtejordet är ett vackert område med bra kommunikation till Oslo med omgivning. Det blir spännande att utveckla detta bostadskoncept tillsammans med Ferd och Mestergruppen. Ferd Eiendom och Mestergruppen Eiendom är nya kunder för AF Gruppen som vi ser fram emot att arbeta med på detta projekt, säger Geir Flåta, koncerndirektör för AF Gruppen.

Bild: AF Gruppen