Nyheter

Skanska säljer kontorsbyggnad i Poznań, Polen för 385 miljoner kronor

Skanska har sålt den andra byggnaden i kontorskomplexet Nowy Rynek i Poznań till Corum Asset Management för EUR 36 M, cirka 385 miljoner kronor. Transaktionen bokförs av Skanska Commercial Development Europe under tredje kvartalet 2019. Fastigheten överförs under fjärde kvartalet 2019.

Byggnaden har en uthyrningsbar yta på cirka 12 000 kvadratmeter vilken hyrs fullt ut av marknadsledande matvarukedja i Polen. Byggnaden förväntas certifieras med LEED Platinum och färdigställs under det fjärde kvartalet 2019.