Nyheter

Anrikt möbelhus i Anderslöv omvandlas till ett ”Familjens Hus”

Curahill Fastigheter, i samarbete med MVB, bygger om den f.d anrika inrednings-butiken Thysells möbler i Anderslöv till vårdboende, förskola, bibliotek och vårdcentral.

Fastigheten som fått namnet Familjens Hus omfattar såväl ombyggnation som nybyggnation. Ombyggnationen, på cirka 1 700 kvm, gäller delar av det befintliga huset som bevaras och efter renovering kommer att inhysa vårdcentral och barnavårdscentral med Region Skåne som hyresgäst. För att bevara husets tidigare karaktär kommer bland annat befintliga fasadmaterial av tegel och granit att demonteras och sedan återanvändas.

Nybyggnationen, på drygt 9 000 kvm, kommer att innehålla vårdboende med 64 platser, förskola med 8 avdelningar, bibliotek och tillagningskök. Dessa verksamheter kommer att bedrivas av Trelleborgs kommun.

– Tillsammans med MVB, som är en välkänd och stark byggentreprenör, ser vi fram emot att driva projektet Familjens Hus i hamn i samverkan med Trelleborgs kommun och Region Skåne. Anderslöv är en ort i tillväxt med närhet till både Malmö, Lund och Trelleborg. Här kommer Familjens Hus att tillföra den samhällsservice som behövs för att Anderslöv ska kunna expandera och bli en än mer attraktiv boendeort, säger Henry Fors, vd Curahill Fastigheter.

Familjens Hus börjar byggas under hösten 2019 och beräknas vara färdigställt under kvartal fyra år 2021. Anbudssumman är på drygt 200 miljoner kronor.

– Familjens Hus är ett väldigt fint projekt. Vi ser fram emot att tillsammans med Curahill, Region Skåne och Trelleborgs kommun skapa ett så optimalt hus som möjligt men framförallt bygga ett hus som de boende i Anderslöv kan känna stolthet över, säger Thomas Ellkvist, vd MVB Syd.

MVB har förutom Familjens Hus flera pågående projekt i Trelleborgs kommun, bland annat den nya brandstationen Trygghetens Hus samt kv. Lasarettet, ett kombinerat äldre- och korttids-boende.

Familjens Hus ägs av Curahill Fastigheter som fokuserar på att utveckla och förvalta fastigheter med attraktiva lägen inom omsorg och samhällsservice. Curahill är ett företag inom Finja-familjen.

Bild: MVB