Nyheter

Trend Micro har kartlagt svaga punkter i det smarta hemmet

Tjuvlyssna, spionera, stjäla personuppgifter och beställa mat och andra produkter från ditt konto, är bara några av de aktiviteter som det smarta hemmet möjliggör för cyberkriminella. Trend Micro har tagit fram en interaktiv karta som visar de svaga punkterna och en guide för hur privatpersoner skyddar sitt smarta hem.

Enligt IDC kommer mängden produkter för smarta hem att öka med 16,9 procent per år fram till 2023. Till dess kommer nästan 1,6 miljarder produkter för smarta hem att ha skeppats världen över. Denna utveckling innebär fantastiska möjligheter men också problem, då många användare inte känner till de säkerhetsrisker som de smarta uppkopplade produkterna kan medföra.

Okunskapen har på senare år börjat utnyttjas av cyberkriminella, vilket Trend Micro kan se då antalen IT-hot mot produkter för smarta hem ökat kraftigt. Det är också en utveckling som kommer fortsätta i takt med att antalet hem blir allt mer smarta. Dessutom utvecklar de cyberkriminella hela tiden nya metoder för att utnyttja de smarta produkterna för oönskade eller skadliga syften.

Hackare studerar smarta hem och slår sedan till
Tack och lov går det inte så snabbt för hackare att ta sig in i ett hem. Det kan ta flera veckor att bearbeta informationen om hemmets router, som är den första vägen in i nätverket. Inkräktarna lär sig hur routersystemet är uppbyggt, vilka typer av enheter och smarta produkter som är kopplade till det och samlar på sig information inför en attack.

– Varje smart produkt har sina svagheter som hackare kan utnyttja, förklarar Johnny Krogsboll, Technical Director Nordic på Trend Micro. Inkräktarna har också utvecklat allt fler kreativa metoder, där de bland annat kombinerar användningen av flera smarta produkter för att ta sig in i ditt nätverk, göra inbrott eller stjäla värdefull information.

För att skydda sig mot intrång är det viktigt att se till att varje specifik enhet som är uppkopplad till hemmets nätverk är skyddad. Det är också viktigt att de boende är medvetna om riskerna med smarta produkter.

En karta över och skyddsguide för smarta hem
Trend Micro har tagit fram både en karta och en guide för att hjälpa privatpersoner förstå riskerna med det smarta hemmet och hur de kan skydda sig. Där listas också vad hackare har möjlighet att göra i ett smart hem, som att:

 • Komma över pengar
 • Tillskansa sig konfidentiell information
 • Utföra ett fysiskt inbrott
 • Skapa en hubb för kryptovaluta
 • Utföra DoS- eller DDoS-attacker
 • Skapa ett botnät
 • Stjäla personlig och/eller finansiell information
 • Förstöra smarta produkter
 • Orsaka kaos i hemmet
 • Lura boende genom att skicka eller visa felaktig information på de smarta proukterna
 • Sätta igång falska huslarm