Nyheter

Byggloven indikerar fortsatt nedgång för nybyggnads-investeringar

I sin löpande månadsbevakning, Marknadssignaler & prognoser, presenterar NAVET Analytics en sammanställning av antalet beviljade bygglov på basis av statistik från SCB.

En sammanvägning av bygglovsstatistiken beräknat i ett rullande 12-månadersvärde ger signaler om att den samlade nybyggnadsvolymen inom bostäder och lokaler kommer att minska med omkring 10 procent på ettårs sikt. Den bilden ligger också i linje med NAVET Analytics senaste konjunkturprognos, som visar en nedgång för nybyggnadsinvesteringarna inom bostäder och lokaler med 10 procent 2019 och ytterligare 4 procent 2020.

Källa: Navet Analytics AB