Nyheter

Underhållsvolymen växer stabilt

NAVET Analytics beräknar i sin senaste konjunkturrapport att den totala byggnadsunderhållsvolymen 2018 uppgick till närmare 245 miljarder kronor. Detta var en ökning med knappt 1 procent jämfört med 2017.

NAVET Analytics räknar med en fortsatt tillväxt med omkring 1 procent per år för perioden 2019-2021. Bland de sektorer som kan komma att utvecklas bättre än genomsnittet kan man lyfta fram underhåll av lägenheter i flerbostadshus, där en minskad nyproduktion ger både praktiskt och finansiellt utrymme att ta hand om nödvändig förnyelse i bland annat beståndet från 1960-1975.