Nyheter

Sälja först och köpa sen nu vanligast

I den återkommande undersökningen Mäklarbriefen tar Mäklarsamfundets medlemmar, Sveriges fastighetsmäklare, tempen på bostadsmarknaden. I den senaste undersökningen uppger 62 procent av mäklarna att det är vanligt eller mycket vanligt att sälja först och köpa sen. Undersökningsresultatet indikerar också att längre tillträden är vanligare i Stockholms län än i övriga landet.

Mäklarsamfundet samlar cirka 84 procent av Sveriges fastighetsmäklare och är därmed den största bransch- och medlemsorganisationen för fastighetsmäklare. I den återkommande rapporten Mäklarbriefen får medlemmarna svara på frågor om läget på sin lokala marknad. I den tredje undersökningen för 2019 har 847 fastighetsmäklare över hela landet deltagit. Mäklarna har svarat på frågor om hur vanligt de upplever att det är att sälja först och köpa sen och hur vanligt det är med längre tillträden just nu. De har också svarat på frågor om säljarnas förväntningar på slutpriset.

– Undersökningen visar att det nu, till skillnad från tidigare, många gånger är norm att sälja först och köpa sen och att det framförallt i Stockholms län är vanligare med längre tillträden. Det innebär att många som idag ger sig ut på bostadsmarknaden gör det bättre förberedda om någonting inte blir exakt som planerat, till exempel att slutpriset inte blir som förväntat eller att det tar längre tid än väntat att hitta ett nytt passande boende, säger Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet.

47 procent av de svarande fastighetsmäklarna uppger att det är ganska vanligt att sälja först och köpa sen på deras lokala marknad just nu. 15 procent uppger att det är mycket vanligt. Totalt är det alltså 62 procent av fastighetsmäklarna som uppger att det är ganska eller mycket vanligt att sälja först och köpa sen. På frågan om hur vanligt det är med längre tillträden ges vid första anblick en splittrad bild där 33 procent menar att det är ganska vanligt och 33 procent tvärtom uppger att det är ganska ovanligt.

Bryts resultatet ned geografiskt till Stockholms län, där flest bostadsaffärer genomförs, visar det sig däremot att över hälften (55%) uppger att det är ganska eller mycket vanligt med längre tillträden. Undersökningen visar också en betydande optimism bland säljarna. Hela 47 procent av fastighetsmäklarna i undersökningen menar att säljarna förväntar sig ett slutpris över bedömt marknadsvärde, och därmed också att försäljningen kommer att utlösa budgivning.