Nyheter

Majoritet vill bo i miljövänliga bostäder – värderas dock olika i landet

Sverige beskrivs ofta som ledande i hållbarhetsfrågor. Något som även tycks speglas i våra boendepreferenser. En ny undersökning från Skanska visar nämligen att drygt åtta av tio tycker att det är viktigt att bo i en fastighet som är miljövänlig och hållbar. Samtidigt visar statistiken att hållbara bostäder värderas olika från län till län.

Byggbolaget Skanska har i en ny riksrepresentativ undersökning tagit reda på vad vi värdesätter i våra hem. Miljö och hållbarhet är mer aktuellt än någonsin tidigare, vilket även framgår av undersökningen. Hela 85 procent anser nämligen att det är viktigt att bo i en bostad som är miljövänlig och hållbar. Endast en av tio svarar att det inte är viktigt alls.

Skanskas undersökning visar dock att det råder delade meningar i landet om hur viktigt det är att bo miljövänligt. Viktigast är det för invånarna i Gävleborgs län. Hela 91 procent värdesätter en klimatsmart bostad. Motsvarande siffra i Jämtlands län är 77 procent, den lägsta i landet. Det är även jämtlänningarna som i störst utsträckning uppger att det inte är viktigt alls med en hållbar och miljövänlig bostad.

– Allt fler är medvetna om att även små förändringar i vardagen kan minska påverkan på miljön, en utveckling i positiv riktning. Det ställer högre krav på oss som bostadsutvecklare då vi förväntas utveckla hållbara bostäder. Både för miljö och plånbok. Därför är alla våra nya bostadsprojekt Svanenmärkta. Det innebär att fastigheterna har byggts med minsta möjliga klimatpåverkan och är energieffektiva. Driftkostnaderna blir därmed lägre än för snitthemmet, säger Magnus Lambertsson, försäljnings- och marknadschef på Skanska Nya Hem.

Flest vill ha en välisolerad bostad

En välisolerad bostad är viktigast ur ett hållbarhetsperspektiv. Det uppger hela 79 procent. Nästan lika många vill ha möjlighet till smidig källsortering. Sex av tio uppger även att det är viktigt med energieffektiv uppvärmning.

Topp 5: Detta är viktigast i bostaden ur ett klimatsmart perspektiv

  1. Att fönster, väggar och golv är välisolerade
.
  2. Att det finns möjlighet till källsortering i anslutning till bostaden
  3. Att fastigheten är uppvärmd på ett energieffektivt sätt
  4. Att kranar och toaletter är snålspolande

  5. Att fastigheten har solceller

Bild: Hermann  Traub