Nyheter

Rätt utbildningar för hela byggsektorn genom nytt samarbetsavtal

Byggbranschens Utbildningscenter är bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustriers nya utbildningsverksamhet. Tillsammans med Byggstar AB, utbildnings- och utvecklingsbolaget som ägs och leds av representanter från Dalarnas byggsektor, har Byggbranschens Utbildningscenter ingått ett samarbetsavtal som innebär att Byggstar blir leverantör av utbildningar för hela byggsektorn i Dalarna och Värmland.

– Våra utbildningar tillsammans med Byggstars lokala nätverk möter företagens behov av kompetensutveckling både idag och i framtiden. Det innebär att Sveriges Byggindustriers medlemsföretag och bygg- och anläggningsbranschen i Dalarna och Värmland får det bästa av två världar, säger Phillip Hayes, chef på Byggbranschens Utbildningscenter.

Byggstar AB:s vd Dan Gustafsson är också han nöjd med det nya samarbetsavtalet. Dan tror att det kommer bidra till ökad regional dialog om kompetensutvecklingsbehoven inom byggsektorn.

– Utbud och tillgänglighet av relevanta utbildningar i regionen ökar, vilket kommer att stärka kompetensen och branschföretagens långsiktiga konkurrenskraft, säger Dan Gustafsson.

För de bygg-, anläggnings- och specialföretag i Dalarna och Värmland som också är medlemmar i Sveriges Byggindustrier innebär det en större medlemsnytta genom att ett bredare utbildningsutbud kan erbjudas. Samarbetsavtalet innebär även att det blir en kvalitetssäkring och att relevanta och likvärdiga utbildningar kommer att kunna erbjudas över hela Sverige.

– För att byggsektorn ska vara attraktiv och fungera sunt och säkert behöver all personal ha rätt kompetens. Vi erbjuder de bästa utbildningarna för branschen och samarbetet med Byggstar ger oss en lokal och viktig närvaro i Dalarna och Värmland, avslutar Phillip Hayes.