Nyheter

NoDig-konferens lyfter schaktningsfria arbetsmetoder

Årets upplaga av NoDig-konferensen beskrivs som Nordens viktigaste mötesplats för schaktfri teknik. Konferensen hölls i Göteborg i slutet av maj och fokuserade på den viktiga målgruppen ledningsägarna.

SSTT (SCANDINAVIAN SOCIETY for Trenchless Technology) har en webbplats som är ett öppet forum och en mötesplats för diskussion, utbyte av erfarenheter, informationsspridning och utveckling av schaktfri teknik. Medlemmarna är aktörer inom schaktfritt ledningsbyggande (NoDig-metoder), till exempel ledningsägare, leverantörer, entreprenörer och konsulter.

– Vi bidrar därmed till en positiv och hållbar samhällsutveckling och ett minimum av miljöpåverkan och resursanvändning när det gäller expansion, underhåll och förnyelse av samhällets tekniska infrastruktur, säger Mats Rostö som är ordförande i SSTT.

DISKUTERAR FRAMTIDA LÖSNINGAR

– Olika typer av ledningsägare kommer vid konferensen att berätta om sina utmaningar. Vi kommer också att som vanligt ha ett samlande forum där ledningsägarna, entreprenörerna, tillverkarna och konsulterna träffas och diskuterar framtida lösningar och samarbeten.

SSTT fyller 30 år i år, vilket också kommer att uppmärksammas vid konferensen. Det väntas rekorddeltagande till årets samman- komst och så utlovas det en jubileumsfest. Det blir fördjupning i projekteringsanvisningar, miljökalkyler och inte minst omvärldsbevakning och framtidsspaningar.

– Vi lyfter samtalet kring verkliga projekt, nya metoder, kravställning och den senaste forskningen, säger Mats Rostö.

Han betonar vikten av ett engagerat och tålmodigt arbete för att förändra invanda teknikval och öppna ögonen för de visserligen 50 år gamla men ändå än så länge alltför litet utnyttjade schakt- fria metoderna såsom rörtryckning.

METODER MED FRAMTIDEN FÖR SIG

– Vi behöver bli tydligare med de NoDig-metoder som finns att tillgå. Vi har varit bra på att lyfta frågor och företräda medlemmar som är konsulter och entreprenörer, men nu fokuserar vi på att också diskutera frågorna i våra ledningsägares perspektiv, säger Mats Rostö.

– Visionen är att de schaktfria metoderna ska utnyttjas i allt högre grad och ta större andel av den totala investeringen. Kan vi bli bättre på att berätta och visa att våra metoder är verkliga och attraktiva alternativ till traditionella grävmetoder, så kommer det också att ge både kostnads- och klimatavtryck i form av minskade CO2-utsläpp i arbetet med det mycket stora renoveringsbehovet som föreligger i Norge och Sverige.