Nyheter

C.F. Moller Architects tar med sig läkande arkitektur till Finland

C.F. Møller Architects står bakom förslaget till en ny psykiatrisk klinik i Finland som bygger på en stark internationell hälso- och sjukvårdserfarenhet och begreppet Healing Architecture, som även kallas bevisbaserad arkitektur.

Begreppet bevisbaserad arkitektur kombinerad med C.F. Møller Architects skandinaviska rötter, vilket innebär ett starkt fokus på dagsljus och närhet till naturen, är kärnan i vår vårdkompetens. Nu kommer det till en ny psykiatrisk klinik vid Tammerfors universitetssjukhus, en byggnad för att stödja patientens läkningsprocess och personalens arbetsmiljö – en bra miljö för det bästa för alla.

– Vi är väldigt nöjda med att Tammerfors universitetssjukhus vill ta med vår internationella vårdupplevelse till Finland med ambitionen att utforma en klinik med fokus på välbefinnande för både personal och patienter. Vi kommer att kombinera vår erfarenhet från länder som Tyskland, Danmark, Storbritannien, Sverige och Norge med inspiration från finska arv för att designa en modern och välfungerande klinik för Tammerfors universitetssjukhus, säger Mårten Leringe, partner och arkitekt vid C.F. Møller Architects som samarbetar med finska Aihio Arkkitehdit Oy om detta projekt.

Den nya kliniken i Tammerfors
Den psykiatriska kliniken består av en självständig förlängning till Tammerfors universitetssjukhus, som ligger på ytterkanten av sjukhusområdet och intill en omgivande natur / utomhusområde. Länken till sjukhusets infrastruktur skapar organisatoriska och strukturella fördelar, medan den avskilda platsen ger byggnaden sin egen identitet och integritet. De senare funktionerna, kontakten med naturen och möjligheten till utomhusmiljöer är en stor fördel i psykiatrisk vård.

Stöd till läkningsprocessen
Anläggningen har ett flexibelt strukturellt koncept som stöder patientens läkningsprocess och personalens arbetsmiljö. Strukturen skapar ett antal olika miljöer med privata, sociala och offentliga utrymmen – både inomhus och utomhus – för att möta psykiatriska patienters behov, vilja och förmåga att vara en del av vardagen och anpassa sig till livet i omvärlden.

Tillsammans står tre U-formade vårdbyggnader inför den omgivande naturmiljön och en förvaltnings- och verksamhetsbyggnad som är arrangerad i ringform, en sluten gemensam innergård. Aktiviteter, besök och socialiseringscenter på och utnyttja den innergårdens säkra och avskilda miljö.

Vårdbyggnaderna är organiserade så att avdelningarna är i par, med en gemensam kärna för personal och funktionella ändamål, vilket skapar optimal flexibilitet och effektivitet samtidigt som de ger en överblick och säkerhet inom avdelningen. Den cirkulära strukturen och de vertikala noderna i varje byggnads volym säkerställer korta avstånd och god kommunikation i hela anläggningen.

Finsk inspiration
Byggnaden är inspirerad av den befintliga kliniken i Pitkäniemi som har en naturlig trädgård som miljö och Tammerfors industriella arv som har tegel och trä och omgivande natur. Båda anses vara stödjande för läkningsprocessen. Kombinationen av dessa element skapar en modern, lokalt rotad atmosfär med fokus på både patienter och personal – en läkningsmiljö för det bästa för alla.

Kliniken erbjuder 180 bäddar för olika psykiatriska vårdenheter som: akutmottagning, psykosenhet, krisapparat, poliklinik, somatopsykiatrisk enhet, neuropsykiatri enhet, humörstörningsenhet, neuromoduleringsenhet, missbruksenhet och psykos + kriminalteknisk psykiatri enhet. Projektets storlek är 20000 m² och C.F. Møller Architects designar det i samarbete med finska Aihio Arkkitehdit Oy.

Nästa steg i processen är att vinna planeringsgodkännande från hälsovårdsministeriet i Finland. Detta beräknas hända under sommaren 2019.

Erkänt för sjukvård
C.F. Moller Architects är erkända världen över för sin kompetens inom vården. C.F. Møller är bakom Akershus Universitetssjukhus i Oslo, Emergency and Infectious Diseases Unit vid Skåne Universitetssjukhus i Malmö och Aarhus Universitetssjukhus, som är bland de nyligen genomförda projekten. C.F. Møller Architects arbetar för närvarande med hälsobyggnader i Tyskland, England och Danmark. Kännetecknet för alla sina projekt är ett bevisbaserat tillvägagångssätt som också kallas Healing Architecture.

C.F. Moller Arkitekter i Finland
C.F. Møller Architetcs arbetar för närvarande med ett annat intressant projekt i Finland. Det är en masterplan som skapar världens första 100% promenadvänliga förbindelse mellan en internationell flygplats, natur och stadsbyfunktioner. Platsen är Aviapolis, ett stort stadsdel som flankerar Helsingfors internationella flygplats (Airport City Aviapolis) och en del av kommunen och staden Vanda. Visionen av masterplanen är att slå samman de befintliga delarna av natur, stad och flygplats till en enda stadsorganisme och skapa attraktiva synergier mellan användargruppernas unika mix: besökare, boende, studenter, arbetande människor och konstnärer.

Bilden:
– Vi kommer att kombinera vår erfarenhet från länder som Tyskland, Danmark, Storbritannien, Sverige och Norge med inspiration från finska arv för att designa en modern och välfungerande klinik för Tammerfors universitetssjukhus, säger Mårten Leringe, partner och arkitekt vid C.F. Møller Architects som samarbetar med finska Aihio Arkkitehdit Oy om detta projekt.
Bild: C.F. Møller Architects