Nyheter

Tilldelad totalentreprenad på Os skola och idrottsarena

AF Gruppen har av Halden kommun valts som totalentreprenör för Os skola och idrottsarena.

Kontraktet består av interaktion och utförande av ny barn- och ungdomsskola för 660 elever, samt idrottsanläggning med handbollshall med två handbollsplaner, matchbana för elitseriehandboll och en bashall. Total bruttoarea är 15 750 m2.

Beräknat kontraktsvärde är 405 MNOK exkl. moms. Förväntad uppstart i augusti 2019 efter godkännande i kommunstyrelsen och förväntad överlämning i juni 2022.

– Vi är mycket nöjda med denna tilldelning för ett högintressant skolprojekt. Tillsammans med kunden ser vi fram emot att realisera ett framtidsinriktat projekt. Vår byggverksamhet i Østfold har arbetat systematiskt med genomförande av flera skolbyggnader den senaste tiden, både i Østfold och Follo. Os skola och idrottsarena blir ett viktigt bidrag för att vidareutveckla denna kompetens, säger Geir Flåta, koncerndirektör för AF Gruppen.

Illustration: White Arkitekter AB