Nyheter

Sveriges största digitala inomhusmodell är startskottet för en ny era i fastighetsbranschen

I sommar kommer Zynka BIM tillsammans med Akademiska Hus att 3D-skanna och kartlägga över 100 000 kvadratmetrar av Örebro universitet. Resultatet blir Sveriges största helt digitala fastighetsmodell och kommer bland annat att utgöra grunden för ett forskningsprojekt kring AI-teknik. Men i förlängningen är detta bara början på en större digital revolution.

– Det här kommer att förändra sättet vi planerar och bygger, men framför allt förvaltar och använder fastigheter i framtiden, säger Daniel Månsson, Business Area Manager på Zynka BIM.

Idag används ofta BIM (Building Information Modelling) i design- och uppförandefasen, vilket gör att en stor del av grundförutsättningarna för att skapa en digital tvilling finns på plats redan innan projektet går in i förvaltningsfasen.

– En hittills relativt outnyttjad resurs med fantastiska möjligheter och potential, säger Daniel Månsson.

En digital tvilling är en digital representation av den verkliga fastigheten och består av data från en mängd olika källor, bland annat GIS, BIM och IoT. Den digitala tvillingen fungerar som ett informationsnav som kan dela med sig av data till alla som använder byggnaden.

Den ersätter ritningar och annan analog dokumentation och fastighetsägare kan både inventera förvaltningsinformation men också skaffa sig nya insikter; bland annat om drift och underhåll och hur effektivt fastighetens yta disponeras.

Men en av de än så länge mest outnyttjade resurserna som den digitala tvillingens data skapar är möjligheten för fastighetsägaren att erbjuda helt nya tjänster till hyresgäster och andra som använder lokalerna. – Vi kommer att se hur fastighetsägarna går från en traditionell affärsmodell som bygger på underhåll och uthyrning av utrymmen till att bli mer tjänsteinriktad. Den digitala transformationen förändrar fastighetsbranschen, säger Daniel Månsson.

Digitala tvillingar även i befintliga fastigheter

Digitala tvillingar går även att skapa av befintliga byggnader. Som nu – på Örebro Campus. Under några veckors tid kommer två laserskanningsvagnar att arbeta non-stop. Resultatet är en virtuell modell som tillsammans med fotogeometri ger ett digitalt gränssnitt likt Google maps, fast inomhus.

– Den digitala tvillingen kommer att användas inom olika utbildningar men också för att våra studenter ska kunna använda AR-teknik i appar, telefoner och glasögon för att navigera sig genom lokalerna och hitta objekt i byggnaderna. Att kunna boka rum och bättre utnyttja våra lokaler är bara en av tjänsterna vi ser framför oss, säger Mikael Wetterstrand, projektchef för Örebro Campus Lab vid Örebro Universitet.

– Detta är i ett led i Akademiska Hus och Örebro universitets gemensamma satsning, Örebro Campus Lab, där vi tillsammans verkar för att lärosätet ska bli landets mest digitaliserade. Med den skannade kopian kommer vi att kunna drifta lokalerna på helt nya och hållbara sätt som dels minskar klimatpåverkan, men även lära oss mer om hur byggnaderna används så att vi i framtiden kan skapa ännu bättre campusmiljöer, säger Peter Karlsson, innovationsledare på Akademiska Hus.

Zynka har länge varit delaktiga i att driva den digitala utvecklingen av samhällsbyggnads- och fastighetsförvaltningsbranschen och med både metodiken och tekniken på plats kan vi nu skapa digitala tvillingar även på riktigt stora fastighetsbestånd.

– Vi är mycket glada över det här projektet. Akademiska Hus har inte bara ytorna som krävs för ett projekt i den här storleken, utan också en djup affärsmässig förståelse för framtidens fastighetsförvaltning, ett ämne som ligger oss på Zynka varmt om hjärtat. Projektet med Örebro universitet är bara början på en mycket intressant utveckling i branschen, säger Daniel Månsson.