Nyheter

Långa handläggningstider för bygglov får Gotlandsföretagare att fly ön

Kommunens långa handläggningstider fick Gotlandsföretagaren Ulrika Ek att nästan stänga igen butiken. En frustration som delas av många företag runtom i Sverige, visar siffror som presenterades, skriver Nytt från Svenskt Näringsliv.

– Ett tag kändes det som att den enda lösningen var att säga upp personal, skrota alla varor och sälja gården och aldrig mer sätta min fot på Gotland igen, säger småföretagaren Ulrika Ek om sin hittills 13 månader långa kamp att få kommunens tillstånd att utvidga sin klädverksamhet Ullboxen i Visby.

Hon var en av panellisterna när Svenskt Näringsliv bjöd in till  seminarium i Almedalen om det lokala företagsklimatet.

Hon fortsatte:

– Det är en förskräcklig erfarenhet och mycket känslor i en sådan här process. Jag är besviken på att handläggningstiderna för att få startbesked har varit så långa och att det samtidigt inte har funnits någon människa inom kommunen att prata med under processen. Det här påverkar vår investeringsvilja, vår tillväxt och vår förmåga att hålla humöret uppe i verksamheten så att anställda inte ska oroa sig för att behålla sina jobb, sade Ulrika Ek.

Enligt Christer Östlund, som har helhetsansvar för kommunrelationer på Svenskt Näringsliv, är Ulrika Ek inte ensam. Nära hälften av företagen upplever att kommunen i fråga brister i förståelse, tillgänglighet, handläggningstid gentemot företagen, visar en enkätundersökning om det lokala företagsklimatet.

– Det är en besvärlig resa att ta sig igenom myndighetsdjungeln. Kommunernas inställning verkar vara att företagen får klara sig själva. Det är viktigare att lagstiftningen följs, sade han och fortsatte:

– En av fyra företagare som har genomgått kommunens tillsyn får inte heller råd eller vägledning att göra rätt. Det hade varit en vinst för både företagen och kommunen om man visste hur de kunde göra rätt från början, sade han.

Det fanns även företrädare fanns även för kommunerna på plats:

Lars Isacsson, kommunstyrelsens ordförande i Avesta och Staffan Ingvarsson vd för Stockholm Business Region. De har på sina håll hörsammat problemet och identifierat en bred samverkan måste till för att förbättra företagsklimatet.

– Som industristad har vi genom åren haft stora varsel vilket har lett att invånartalet har sjunkit sedan 60-talet. Nu har vi tagit åtgärder för att göra Avesta attraktivt igen. Vi kan redan nu säga att vi har kommit en bra bit på vägen. Under resan har vi lärt oss att vi måste jobba brett och ge hela samhället självförtroendet att satsa på entreprenörskap. Som en del i detta det måste vi in i det sista förebygga att kommunen hindrar företagen från att etablera sig, sade Lars Isacsson till Nytt från Svenskt Näringsliv.

– Stockholms kommun har mycket att lära sig av Avesta, och andra regioner med bra företagsklimat som Solna och Eskilstuna. Stockholm har i många år skapat bra förutsättningar för nyföretagare, men vi måste också lyfta perspektivet för befintliga företag. En sak som vi jobbar med är att få handläggare inom olika kommuner i Stockholmsregionen att träffa varandra och inspirera varandra att skapa ett bättre företagsklimat, sade Staffan Ingvarsson.