Nyheter

Tele2 släpper rapport om smarta fastigheter

För andra året i rad släpper Tele2 en rapport om Smarta Fastigheter. I ”Smarta fastigheter: vägen framåt för fastighetsägare”, som är gjord tillsammans med konsultbolaget Northstream, har vi undersökt faktorer som bidragit till utvecklingen inom området och identifierat ett antal viktiga fokusområden för fastighetsägare som vill göra sina fastigheter smartare. 

Smarta fastigheter utgör grunden för smarta och uppkopplade städer. I Sverige står smarta fastigheter för över 25% av IoT-marknaden, en marknad som omsätter drygt 20 Mdkr och som uppskattas ha en genomsnittlig årlig tillväxttakt på över 10% de kommande fem åren. I rapporten Smarta Fastigheter: Vägen framåt för fastighetsägare, redovisas ett antal makrotrender och faktorer som bidrar till den ökade efterfrågan på smarta fastigheter exempelvis:

 • Dagens hyresgäster ställer högre krav på digitalisering de fastigheter som de bor i. Det finns idag en större efterfrågan på teknik som höjer livskvaliteten, flexibiliteten och bidrar till ökad hållbarhet.
 • Ny teknik kan innebära kostnadsbesparingar för fastighetsvärdar och ägare genom att indikera om när funktioner behöver bytas ut eller uppdateras.
 • Omställningen till smarta och uppkopplade fastigheter genererar data som kan innebära nya möjligheter och intäktsströmmar för fastighetsutvecklare.
 • Teknologisk innovation som IoT, maskininlärning och AI ökar nyttan och sänker kostnaderna för att ställa om fastigheter till att bli digitala.

– Ny teknik driver på en förändring av fastighetsägarnas ekosystem och affärsmodeller. Den nya upplevelseekonomin påverkar även fastighetsbranschen och antingen är fastighetsägarna med och skapar förändringen eller så kommer andra aktörer driva på och att ta del av den nya ekonomin, säger Stefan Trampus, försäljningschef för fastighet på Tele2.

– En annan trend vi ser är att hyresgästerna vill ha hyperpersonifierade tjänster som är personligt utformade för deras behov. Det kan till exempel vara smarta lösningar för e-tjänster, leveranser eller andra applikationer som möjliggör tillgång till bokningssystem i fastigheten. Vi tror inte att fastighetsägare kan vänta. Smarta fastigheter händer nu och det är bättre att börja i liten skala än att vänta in den optimala totallösningen, avslutar Stefan Trampus.

Att utveckla lösningar för smarta fastigheter är resursintensivt och kräver skalbarhet för att nå lönsamhet. När det gäller fastighetsvärdar, små som stora, delar rapporten med sig av några rekommendationer för att stärka konkurrenskraften inom området.

Råd till små fastighetsvärdar:

 • Fokusera på nyckelfärdiga standardlösningar som ökar graden av ”smarthet” på fastigheterna. Kostnad och fördelar är tydliga i dessa lösningar och leverantörer brukar också erbjuda finansieringsalternativ.
 • Fokusera på det som är enklast och försök förstå dina hyresgäster och deras olika behov. Börja med smarta lösningar som är enkla att implementera. Exempelvis: digitala lås, laddstationer, bokningsappar för tvättstuga och underhåll.
 • Digitalisera verksamheten för att hantera fler fastigheter med samma resurser och arbetskraft
 • Utveckla en digital strategi
 • Var proaktiv och föregå dina hyresgästers behov

Råd till stora fastighetsvärdar:

 • Tänk stort och ha ett holistiskt perspektiv kring planering och systemarkitektur. Planera tidigt för att undvika kostsamma anpassningar och justeringar i efterhand
 • Tänk stort och anställ talanger inom branschen och utveckla egna lösningar som kan testas och utvecklas på egna projekt
 • Ingå partnerskap med aktörer som har specialistkunskap
 • Digitalisera era tjänster och låt IT-avdelningen implementera tekniken.
 • Företagsledningen bör koordinera arbetet och ta ägarskap för att hela företaget är med på förändringsresan. Inte IT-avdelningen.

Om rapporten:
Denna rapport har författats under maj och juni, 2019. För rapporten har Northstream genomfört intervjuer med ämnesexperter inom fastighet- och Proptech-branschen, som består av fastighetsägare, fastighetsvärdar, fastighetsinvesterare, lösningsleverantörer, hyresgästföreningar, akademiker, forskare, beslutsfattare mm. Utöver intervjuerna har skrivbordsforskning använts för att bekräfta och komplettera informationen som samlats in genom intervjuerna. För att genomföra analyserna och samla kompletterande underlag har även flertalet interna workshops med Tele2 och Northstream genomförts.

Foto: Annamaria Andersson