Nyheter

Havets Hus ömsar skal

Sedan september förra året pågår just nu en om- och tillbyggnation av Havets Hus i Lysekil. Likt humrarna gör, ömsar akvariet skal och blir därmed både lite större och bättre rustad att möta framtiden. Under midsommarhelgen öppnar akvariet och officiell invigning sker fredagen den 5:e juli.
Om – och tillbyggnaden kommer att ge nya spännande och rikare upplevelser då akvarieutställningen byggs ut och ger rum för fler akvarier. Två helt nya rum för akvarier och medskapande aktiviteter förläggs i tillbyggnaden. På sikt kommer det rum som idag inhyser utställningar, lekrum och samlingsrum byggas om med ytterligare akvarium för att skapa upplevelsen av att vara djupt under vattnet – helt omgiven hav och djurliv.
I de nya lokalerna skapas ett nytt och större entrérum varifrån besökare direkt kan nå verksamhetens olika delar så som akvarieutställningen, butik och restaurangen. Det blir också ett nytt pedagogiskt rum där butiken tidigare var placerad, Havets verkstad, där besökare och skolklasser av olika slag kan fördjupa i kunskapen runt havet genom föreläsningar, laborationer och workshops.Restaurangen byggs ut och tillgängligheten förbättras med en hiss med ingång från utsidan, som hungriga och törstiga besökare kan använda även när akvariet har stäng för dagen men restaurangen fortsatt är öppen.
Syftet med ombyggnaden är att bättre kunna berätta om livet i havet och utmaningarna som finns. Att eleverna har bättre lektionsutrymmen, bevarandeprojekten bättre möjligheter att föda upp hotade eller fredade arter och att fler besöker akvariet och därmed får en ökad kunskap om havet samtidigt som besöksnäringen i regionen stärks.
I samband med att Havets Hus öppnar i de nya lokalerna presenteras också ett nytt informationssystem med fördjupad information om livet i havet. Programverksamheten kompletteras med nya engagerande programpunkter och som vanligt finns strandskolor, Hav & Landläger, sälsafari och pedagogisk bangolf att ta del av.
Ytterligare en nyhet är att från öppningsdag är det sedan öppet dagligen, året runt. Förutom julafton, juldagen, nyårsafton och nyårsdagen då akvariet är stängt.
Bilden:
En ny entré möter besökarna til Havets Hus i sommar.
Bild: Havets Hus