Nyheter

Ny EU-lag stärker skyddet för visselblåsare

 – En ny EU-lag som stärker skyddet för visselblåsare ökar pressen på företag att installera en säker visselblåsarkanal, säger WhistleB.
Igår klubbades EU:s nya visselblåsarlag igenom; EU Whistleblower Protection Directive. Nya gränsöverskridande bestämmelser kommer att skydda visselblåsare som larmar om brott mot EU:s lagar, främst inom penningtvätt, företagsbeskattning, dataskydd, skydd av EU:s ekonomiska intressen, livsmedels- och produktsäkerhet samt miljöskydd och kärnvapensäkerhet.
– Efter att ha arbetat med visselblåsartjänster i 25 år är vi otroligt glada över att lagen äntligen klubbas igenom. Visselblåsare är en källa till ovärderlig, svåråtkomlig information med potential att rädda ett företag från en ekonomisk och varumärkesmässig katastrof. Vi har länge förespråkat att visselblåsare ska skyddas från repressalier efter att ha gjort det rätta, säger Karin Henriksson, grundare och delägare på WhistleB, Whistleblowing Centre.
De nya direktiven kommer att ha en enorm genomslagskraft. Alla privata företag med fler än 50 anställda, företag som verkar inom finansbranschen samt företag som är extra känsliga för penningtvätt eller finansiering av terrorism måste följa de nya bestämmelserna inom två år. Det gäller även verksamheter som arbetar inom offentlig rätt.
Den nya lagen ställer krav på företag och organisationer att etablera en säker kanal för intern rapportering. Kanalen måste dessutom garantera visselblåsarens anonymitet. Vidare måste alla inlämnade rapporter hanteras inom en viss tidsperiod och enligt en viss process. Lagen förbjuder uttryckligen alla former av repressalier och introducerar flera skyddsåtgärder som ska förhindra detta, något som företagen måste implementera in sin interna uppförandekod.
– Den nya lagen innebär att även visselblåsare som väljer att larma utanför företaget i fråga är skyddade. Vårt råd är därför att företag ska göra allt de kan för att uppmuntra och underlätta intern rapportering. Det är trots allt bättre att hantera felaktigheter internt än att riskera att känslig information hamnar in offentlighetens ljus. Det är alltså viktigare än någonsin att erbjuda en säker och användarvänlig visselblåsartjänst, säger Gunilla Hadders, grundare och delägare på WhistleB, Whistleblowing Centre.