Nyheter

Schaktfri ledningsbyggnad har sparat miljarder

Schaktfri ledningsbyggnad sparar inte bara tid utan också pengar. Sannolikt har flera miljarder kronor sparats under senare år genom att entreprenörer valt att borra eller trycka ledningar genom hinder istället för att gräva. Konsulten Johan Lundberg är besjälad av missionen att övertyga en lätt föråldrad marknad.
Schaktfri ledningsbyggnad har alla fördelar, men används inte så ofta som den skulle kunna användas. Beställarsiden känner ofta inte till den eller är osäker på hur den ska hanteras. Och så finns det en del dåliga erfarenheter från tillfällen när det inte gick som man hoppats.
Såg behovet av kunskapsspridning
I många år arbetade Johan Lundberg på entreprenörsidan. När han såg behovet av kunskapsspridning om schaktfria arbetsmetoder för rördragning på beställarsidan startade han sitt konsultföretag. Från att ha arbetat ensam hemma i garaget har hans företag nu vuxit till att ha 14 anställda.
–För att råda bot på okunnigheten kring schaktfri ledningsbyggnad behöver beställarsidan och de som representerar beställarna utbildas och lära sig mer om tekniken. Här behövs konkret hjälp, hands on, där vi som konsulter kan bidra för att göra tekniken mer vedertagen. Därtill behöver det utvecklas riktlinjer säger Johan Lundberg.
Han har noterat att entreprenörer ofta kommer in för sent i processen kring ett väntande arbete och då har man redan förbisett möjligheten att utföra det schaktfritt.
–När det strular beror det ofta på dåligt förberedda projekt, säger Johan, som menar att man ofta inte haft koll på geotekniken, att man inte tagit reda på om marken består av lera, sand eller berg och därför inte kunnat välja rätt borrmetod. Och man kanske har chansat. Kunskap är absolut det viktigaste för att hitta rätt teknisk lösning och välja bland det 30-tal tekniker som står till buds.
Intresset är i ökande
–Vi genomför utredningar, projekteringar av schaktfria tjänster och vi håller utbildningar, framför allt i Sverige men nu också i Finland. Vår stora utbildningstjänst är vår tredagarskurs som vi håller två gånger per år. Det är även kundspecifika hel- och halvdagsutbildningar. Under de senaste tre åren har proppen nog gått ur. Nu märks ett ökande intresse.
Rörtryckning har funnits i Sverige i 50 år, men nu ökar intresset för schaktfritt bland annat i kommuner och bland entreprenörer. I takt med att stora mängder VA- och elnät behöver byggas om ökar intresset för schaktfria arbeten.
Bilden:
Johan Lundberg pläderar för schaktfri ledningsbyggnad.