Nyheter

Innovativ is- och evenemangsarena står klar i Gällivare i december

Lagom till jul 2019 står Gällivares nya kombinerade is- och evenemangsarena klar. Arenan ligger i anslutning till en befintlig gymnastikhall i Sjöparkskolan och utmärker sig eftersom den kommer att använda koldioxid istället för ammoniak som köldmedium. Det innebär i sin tur att Gällivares nya is- och evenemangsarena blir en av de mest energieffektiva arenorna av sitt slag i hela Sverige.
Av Annika Wihlborg
– Att använda koldioxid som köldmedium istället för ammoniak, som merparten av de befintliga ishallarna använder, innebär visserligen något högre investeringskostnader. Samtidigt ger det betydligt lägre driftskostnader. När det gäller kompressorer och ismaskiner har vi också varit måna om att välja marknadens mest energieffektiva alternativ, vilket förstås bidrar till att den nya is-och evenemangsarenan blir riktigt energisnål, säger Bo-Göran Bäckfors, projektchef på Gällivare kommun.
Läktare för 600 personer
– Vår ursprungliga målsättning var att is- och evenemangsarenan skulle stå klar till sommaren 2019, men nu räknar vi istället med at projektet förlängs ett halvår. En utmaning har varit att hitta resurser i form av kompetenta byggarbetare som kan bygga arenan, säger Bo-Göran Bäckfors.
I lobbyn på den nya arenan satsar byggherren Gällivare kommun på konstnärlig utsmyckning i form av skulpturer. Is- och evenemangsarenan kommer att utrustas med läktare för 600 personer och en extra isyta som kan användas för exempelvis uppvärmning. Tanken är att is- och evenemangsarenan ska anpassas till det kringliggande parkområdet, som rustas upp och utvecklas på olika sätt. Gällivare kommun storsatsar på nya idrotts- och aktivitetsarenor under de kommande fyra åren. Här planerar man att bygga inte mindre än tre nya idrotts-och aktivitetsarenor framöver. Stommen till den nya arenan byggs i trä, medan fasaden kommer att bestå av lackad plåt.
– Just nu pågår arbetet med att gjuta ispister och att resa limträväggar. En utmaning i det här projektet är att samordna alla tekniska installationer, exempelvis el, ventilation och kyla, på ett så bra sätt som möjligt. Det här är vårt första ishallsprojekt. Vi har lärt oss mycket av det här projektet, det vore roligt att få bygga fler ishallar i framtiden, säger Stefan Lindahl, en av två platschefer för projektet på NYAB, som är projektets generalentreprenör.
FAKTA I KORTHET
Nybyggnad av kombinerad ishall och evenemangsarena i Gällivare
Tidplan: maj 2018-december 2019
Byggherre: Gällivare kommun
Generalentreprenör: NYAB
Arkitekt: M.A.F Arkitektkontor
Kostnad: 100 mkr
Bild: M.A.F Arkitektkontor
Bilden:
Den nya arenan står klar i december 2019.
Bild: M.A.F Arkitektkontor