Nyheter

Consolis förvärvar en stor del av TMB-koncernen

Consolis Group, en av Europas ledande leverantörer av prefabricerade betonglösningar, meddelade idag att man förvärvar den finska och lettiska verksamheten i TMB Group, en av de största tillverkarna av betongelement i Baltikum och Finland.
Genom förvärvet stärker Consolis sin närvaro i Nordeuropa och Lettland och drar nytta av TMB Group som har mer än 50 års branscherfarenhet och har stor kapacitet vad gäller tillverkning av betongelement för såväl bostäder som för industri- och anläggningsbyggnation. TMB-gruppen verkar i Finland via Betonimestarit Oy och i Lettland genom TMB Elements SIA.
Intäkterna för den verksamhet som förvärvats av Consolis översteg 100 miljoner euro år 2018. Detta förvärv är en del av Consolis tillväxt- och utvecklingsstrategi som europeisk nyckelaktör inom prefabricerat byggande. Nyligen förvärvade Consolis Tecnyconta, en av de viktigaste tillverkarna av prefabricerade betonglösningar inom byggsegmentet i Spanien vilket skedde i november 2018.
Nicolas Yatzimirsky, koncernchef för Consolis, säger:
– Genom att förvärva en stor del av TMB Group stärker vi vår närvaro i Nordeuropa och Baltikum, en av våra viktigaste europeiska marknader. TMB och dess dotterbolag i Finland och Lettland har byggt upp långsiktiga relationer med sina kunder och har värdefulla industriella kunskaper. Genom att samla den bästa kompetensen från båda företagen kommer Consolis att bättre möta kundernas behov i regionen med en bredare mängd innovativa produkter, tjänster och lösningar.
Jaan Luts, verkställande direktör för TMB:
Consolis förvärv av vår finska och lettiska verksamhet är ett erkännande av våra goda resultat över åren och av våra medarbetares kunskap och kompetens. Consolis är en erkänd ledare inom prefabricerade betonglösningar, och står på solid grund för fortsatt tillväxt. TMB kommer att fortsätta sin verksamhet i Estland på fristående basis.