Nyheter

Lärcentrum Örnsköldsvik får drygt halv miljon från Skolverket

Skolverket ger 4,1 miljoner i statsbidrag till regionalt projekt för att utveckla Lärcentrum. Av de pengarna går där 636000 kronor till att utveckla Lärcentrum i Örnsköldsvik.
Skolverket ger 4,1 miljoner i statsbidrag till regionalt projekt för att utveckla Lärcentrum. Örnsköldsvik ska tillsammans med Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Timrå och Ånge utveckla kommunernas Lärcentrum för att bidra till kompetensförsörjning och livslångt lärande. Statsbidraget fördelas mellan kommunerna där 636 000 kronor går till att utveckla Lärcentrum i Örnsköldsvik.
Lärcentrum har en viktig uppgift i att bidra till genomströmningen så att de som inleder eftergymnasiala studier fullföljer sin utbildning och kommer ut på arbetsmarknaden.
– Det blir allt vanligare att vuxna behöver komplettera sin utbildning eller vill byta inriktning på arbetsmarknaden. I det sammanhanget blir möjligheten till distansstudier centrala där Lärcentrum kommer vara en viktig möjliggörare för många. En flexibel studiemiljö, teknik och möjlighet att skriva sin tenta är exempel på hur Lärcentrum kan underlätta för studerande. Vi märker att behovet är stort, under 2018 skrevs drygt 250 tentamensprov vid Lärcentrum i Örnsköldsvik, utvecklingsansvarig vid Lärcentrum i Örnsköldsvik Birgitta Torgrimson.
För Örnsköldsviks del kommer projektmedlen bland annat att användas till att skapa en än mer tillgänglig och inspirerande miljö som passar olika lärstilar. Det kan handla om förbättrad ergonomi vid arbetsplatser och att, oavsett om någon vill arbeta enskilt eller i grupp, ska den personen hitta ytor som motsvarar behoven.
– Statsbidraget stärker inte bara vårt Lärcentrum utan också våra möjligheter att i kommunerna samlas kring marknadsföring av Lärcentrum som resurs och att samverka kring utbud av eftergymnasiala utbildningar i länet, säger Birgitta Torgrimson.
Projektmedlen från Skolverket ska förbrukas under 2019.
Interiör från Lärcentrum Örnsköldsvik.
Bild: Örnsköldsviks kommun