Nyheter

Renovering av praktbygge för Universitetet i Oslo

Haga & Berg Entreprenør AS, ett bolag i AF Gruppen, har tecknat ett betydande kontrakt med Universitetet i Oslo om renoveringen av Brøggers Hus i Botanisk Hage.
Projektet är en totalrenovering av byggnaden, som inrymmer Geologisk Museum i Botanisk Hage. Stora delar av byggnadens areal är skyddade av Norges riksantikvariat. En viktig framgångsfaktor i projektet är därför att integrera moderna byggnadsfunktioner och tekniska anläggningar med k-märkta byggnadsdelar och inventarier på ett bra sätt.
Kontraktet ingicks efter en föregående samarbetsfas och gäller totalentreprenaden för renoveringen av Brøggers Hus. Kunden är Universitetet i Oslo. Totalentreprenaden har ett fast kontraktspris på cirka 111 miljoner NOK exkl. moms.
– Det här typen av jobb passar Haga & Berg Entreprenør mycket bra. Vi har den specialistkompetens, erfarenhet och kapacitet som krävs för att renovera denna vackra byggnad. Som ett resultat av vårt ramavtal med Universitetet i Oslo har vi en förtroendebaserad och långsiktig relation med byggherren, och vi ser fram emot ett bra projekt baserat på kompetens och samarbete, säger Eskil Marius Ulimoen, vd för Haga & Berg Entreprenør.
Haga & Berg Entreprenør AS har en lång och solid förankring på Oslomarknaden för renovering och återuppbyggnad av byggnader och interiörer.
Bild: AF Gruppen