Nyheter

Gällivare kommun avser att köpa Dundret

Vid ett extra sammanträde, fredagen den 12 april, avhandlade kommunstyrelsen ärendet om köp av Dundret. Detta baserat på en avsiktsförklaring, där Gällivare kommun avser förvärva Dundrets skidanläggning av Lapplanddiscovery AB, till en total köpeskilling av 90 miljoner kronor.
Affären omfattar fastigheten Gällivare Dundret 5:4, med tillhörande backar och byggnader. Björnfällan och fastigheten innehållande bergrummet behåller företaget Lapplanddiscovery AB och driver vidare.
– Dundret är en alpin anläggning i världsklass och en av Gällivares främsta tillgångar. Det är av stor betydelse att kommunen säkerställer möjligheten för ortsbor och besökare att fortsatt kunna nyttja Dundrets alla möjligheter till rekreation och fritid, säger Jeanette Wäppling, kommunstyrelsens ordförande.
I den pågående samhällsomvandlingen är Dundrets fortsatta utveckling av stor betydelse. Den fjällnära bebyggelse som växer fram på Repisvaara bygger på just närheten till naturen och fritidsaktiviteter, inte minst i vintermiljö. Ett viktigt steg mot att uppfylla visionen – En arktisk småstad i världsklass.
– Skidanläggningen Dundret är den perfekta och självklara platsen för den fortsatta utvecklingen av alla alpina sporter, säger Birgitta Larsson, kommunstyrelsens andre vice ordförande, och fortsätter; det måste vi jobba för så att skidgymnasium och övriga aktörer har tillgång till perfekta tränings- och tävlingsmöjligheter.
– Turistnäringens utveckling förutsätter något som drar besökare. Dundret är en anläggning som kan stimulerar till utvecklingen av fler och nya aktiviteter. I och med köpet vill vi skapa förutsättningar för en fortsättning i den riktningen, säger Henrik Ölvebo, kommunstyrelsens andre vice ordförande.
Den avsiktsförklaring som undertecknades av parterna ska avhandlas på kommunfullmäktiges (KF) sammanträde måndagen den 15 april. Två förutsättningar för att affären skall genomföras är beslut i KF och att parterna kommer överens om överlåtelsehandlingar. Övertagandet planeras till 3 juni 2019.
Foto: Daniel Olausson/Media Tales