Nyheter

Få har förberett familjen för en brand

En ny Novus-undersökning visar att hela 98 procent av hushållen har brandvarnare och en stor andel har också släckutrustning. Däremot har betydligt färre förberett familjen på en eldsvåda när det primära är att rädda livhanken; bara 13 procent svarar ja på frågan om de har brandövat hemma.
– En enkel men livsviktig sak är att bestämma en återsamlingsplats utomhus och att lära barnen att ropa på hjälp om de gömt sig – det kan rädda liv, säger Hans-Eric Zetterström, brandingenjör på Länsförsäkringar.
Varje år dör 100 personer i bränder och antalet har dessvärre inte förändrats de senaste tjugo åren. Äldre är överrepresenterade i statistiken vilket kan bero på både fysiska förutsättningar och medicinering. En del tragiska dödsfall har skett när en vuxen har begett sig tillbaka in i ett brinnande hus i tron att någon är kvar, när alla i själva verket är i säkerhet.
– Det är positivt att många numera är bra på att förebygga brand och investera i släckutrustning, men om det är för sent att göra något behövs även en mental beredskap att göra rätt vid en utrymning, säger Hans-Eric Zetterström.
Av de tillfrågade i undersökningen hade 32 procent barn under 18 år. Av dem trodde drygt hälften att barnen visste vad de skulle göra om det börjar brinna hemma. Men små barn instinkt är ofta att gömma sig vid fara, vilket kan bli ödesdigert i ett rökfyllt hus eller lägenhet.
– Det finns en risk att man överskattar barnens förmåga. Prata med barnen om att de ska ropa på hjälp, och om ni också övat, gått olika utrymningsvägar och bestämt var ni ska samlas utomhus om det börjar brinna har ni tagit viktiga steg mot bättre brandberedskap, säger Hans-Eric.
Från Novus-undersökningen:
• 57 procent oroar sig för en brand i hemmet medan endast 12 procent har råkat ut för ett riktigt brand-tillbud.
• 77 procent har aldrig funderat över, eller pratat med sin familj om, hur de ska göra om det börjar brinna hemma.
• 98 procent har brandvarnare, 73 procent har brandsläckare, 74 procent jordfelsbrytare och 55 procent har en brandfilt hemma.
• 13 procent har brandövat hemma och 12 procent har kommit överens om en återsamlingsplats.
• 52 procent av de som hade barn i hushållet tror att barnen vet vad de ska göra vid en brand.
Bild: Christian Ekstrand/Länsförsäkringar