Nyheter

Byggprojektet blir klassrum för ungdomars framtidstro

De senaste åren har antalet arbetssökande utan komplett gymnasieutbildning ökat markant, samtidigt som skolor har svårt att ge eleverna konkret kunskap om arbetsliv och företagande. Den samhällsutmaningen har Skanska beslutat sig för att anta. I Göteborg har man ”adopterat” två skolklasser som under tre år följer ett byggprojekt från markplätt till färdigt kvarter.
Det började med en lyckad praktikantsatsning i projektet Kvibergs Entré i nordöstra Göteborg, där Skanska tog in individer som stod långt utanför arbetsmarknaden från yrkesskolor, vuxenutbildningar och arbetsmarknadsinsatser. Fokus var att föra ett litet antal personer via praktiken ända in i fast anställning. Praktikanterna fick betydligt mer stöd än vid traditionell praktik, exempelvis intervjuträning och matchning mot specifika jobb. Resultatet blev att åtta personer fick jobb direkt genom satsningen, vilket enligt en oberoende utvärdering gav 8 miljoner kr i samhällsvinst på två år.
Börja tidigare för att hjälpa fler
– Vi var såklart väldigt glada över det goda resultatet och tog emot flera studiebesök, bland annat från näringsministern, som ville veta hur vi hade gjort. Men vi insåg också att om vi vill förebygga utanförskap så behöver vi vända oss till yngre åldrar. Vi kan hjälpa fler att hitta meningsfull sysselsättning och försörjning i byggbranschen genom att visa dem möjligheterna tidigt, redan innan de valt yrkesbana, säger Christina Ingelsten som är ansvarig för hållbar bostadsutveckling på Skanska Nya Hem i Göteborg.
I nästa projekt, Kvibergs Ängar, beslöt man sig därför att låta två klasser från högstadiet och gymnasiet följa projektet under tre hela år, från obebyggd mark till färdiga hus. Eleverna får besöka byggarbetsplatsen, utföra skoluppgifter som är knutna till olika delar av bostadsutvecklingen och framför allt får de träffa vuxna arbetslivskontakter och förebilder som berättar om sin egen väg in i byggbranschen.
Gör skillnad på riktigt
Satsningen pågår fram till våren 2020 men Skanska har redan fått bekräftelse på att satsningen har betydelse. Dels genom en utvärdering som beställts av Skanska från oberoende företaget Payoff (http://payoff.se) och beräknar att en enda elev som kommer i arbete efter slutförd utbildning tack vare samverkan betyder 500 000 kronor i vinst för samhället per år. Dels genom att projektet fick Göteborgsregionens pris Utmärkelsen 2018 för bästa skolsamverkan.
– Vi är stolta och glada att våra insatser ses som ett positivt exempel. Som byggherre har vi stor möjlighet att bidra, vår bransch innehåller många olika yrkesroller och har ett växande behov av arbetskraft. Vi stärker ungdomars möjligheter genom att visa dem jobben som finns och hur studier och kontakter med näringslivet kan hjälpa dem skapa sin egen framtid, säger Jaquline DeCerein, projektledare för samhällsinvestering på Skanska i Göteborg.
Bild: Skanska