Nyheter

Skola och arbetsplatser ersätter bussparkering i Uppsala

Uppsala kommun har beslutat att bygga en ny skola, fullstor idrottshall och en förskola på busstomten i Norra Hovstallängen i Kungsängen. Området får även fler arbetsplatser i attraktivt läge nära Uppsala central.
– Vi behöver fler skolplatser centralt i Uppsala och det är bra att vi nu kan möta behoven hos boende i Kungsängen och närområdena, säger Helena Hedman Skoglund (L), ordförande i utbildningsnämnden.
Stadsdelen Kungsängen har under ett antal år successivt omvandlats från ett glest industriområde till en attraktiv del av Uppsalas innerstad. I huvudsak är det hittills bostäder som byggts i området men direktivet som kommunstyrelsen beslutat om innebär att planeringen nu startar för skollokaler, kontor och handel. Barnperspektivet stärks genom tillgång på bilfri, god skolgårdsmiljö tillika aktivitetsytor på fritiden. Samnyttjande av lokaler och utomhusytor stärker ytterligare funktionen som mötesplats för de boende i stadsdelen och ger platsen stadsliv även utanför skoltid. Nästa steg i beslutsgången är att Plan- och byggnadsnämnden ska behandla ärendet.
– Förutom fler skolplatser kommer det här bidra till en levande och attraktiv innerstadsmiljö med ytor för gemenskap och fritidsaktiviteter. Vi vet också att näringslivet efterfrågar fler kontorslokaler i centrala delar av Uppsala och med de här planerna möter vi deras behov, säger Erik Pelling (S), ordförande i kommunstyrelsen.
De nya lokalerna beräknas ge ett tillskott på cirka 2500 arbetsplatser, vilket bidrar till Uppsalas tillväxtmål om ett tillskott på cirka 2000 nya arbetsplatser per år. Skolan blir en F-9 skola för 780 elever och ska ha en fullstor idrottshall och en förskola för 144 barn. Under mark skapas ett mobilitetscenter för 600 bilar åt Uppsala Parkering AB.
Foto: Uppsala kommun