Nyheter

Nu invigs Sara Stinas torg i Gränbystaden

Gränbystaden, Uppsalas andra stadskärna, fortsätter att utvecklas och den 26 april invigs det nya torget Sara Stinas torg. Med uteserveringar och kringliggande byggnader med handel, service, kontor och bostäder utgör det nya torget en knutpunkt i Gränbystaden. Bakom utvecklingen av Gränbystaden står fastighetsbolaget Atrium Ljungberg.
− När vi påbörjade arbetet med att utveckla Gränbystaden var ett av målen att skapa en plats för umgänge, aktiviteter, nöjen och rekreation. Med invigningen av Sara Stinas torg realiserar vi detta och tillför ännu en viktig beståndsdel för stadskänslan i Gränbystaden, säger Daniel Kvant Suber, Atrium Ljungbergs affärsutvecklingschef i Uppsala.
Torget har fått sitt namn från Carl von Linnés dotter Sara Christina, även kallad Sara Stina. I början av 1800-talet levde Sara Stina på en gård som låg nära platsen där Gränby 4H-gård ligger idag, bara ett stenkast från det nya torget. Flera platser i Gränbystaden har fått eller kommer att få namn med koppling till Linné, bland annat det så kallade Linnétorget i norra delen samt Blomstertorget inne i gallerian.
Sara Stinas torg erbjuder uteserveringar, klättervägg och plats för umgänge. Torget är beläget mellan den nybyggda delen av gallerian och de tre nya bostadshusen, som förutom 200 hyresrätter även rymmer restauranger, handel, service och kontor. Ena änden av torget mynnar ut vid den nya bussnoden och mot gång- och cykeltunneln under Vaksalagatan. Den andra mynnar ut vid den västra entrén av gallerian och parkeringsplatsen. Torgets mitt kommer att präglas av planteringar och längs med hela torget kommer flera uteserveringar att öppna upp. Under hösten
kommer det även att kompletteras med en större och några mindre lekplatser.
− I och med invigningen av Sara Stinas torg så färdigställs nu den sedan länge pågående utbyggnationen av Gränbystadens södra del, säger Daniel Kvant Suber.
Om Sara Stinas torg
Sara Stinas torg ligger precis utanför den nya södra delen av Gränbystaden galleria och har fått sitt
namn från Carl von Linnés dotter Sara Stina. Med uteserveringar och kringliggande byggnader
med handel, service, kontor och bostäder utgör det nya torget en knutpunkt i Gränbystaden. Vid
torget finns även en klättervägg och till hösten tillkommer även en större lekplats.
Om Gränbystaden:
I Gränbystaden finns en blandning av handel, bostäder, kontor, mat, nöjen och service. Under
hösten öppnade södra delen av Gränbystaden galleria med bland annat biograf och restauranger
och nu invigs även det nya Sara Stinas torg med uteserveringar, klättervägg och så småningom
även en lekplats. Gränbystaden ägs och utvecklas av Atrium Ljungberg med visionen att skapa
Uppsalas andra stadskärna.
Bild: Atrium Ljungberg