Nyheter

Nåiden bygger nya kvarter i Kiruna åt LKAB

Snart startar bygget av cirka 300 bostäder och ett 50-tal butikslokaler i den nya stadskärnan. Det kommunala bostadsbolaget Kirunabostäder kommer att ta emot fastigheterna som en ersättning från LKAB.
Projektet gäller kvarteren 7, 8 och 9 i nya Kiruna centrum. Kontrakt mellan LKAB och Nåiden Bygg AB är skrivet. Bygglovshandlingarna som togs fram i fas 1 är inlämnade och anläggandet i fas 2 startar så snart vinterns tjäle har gått ur marken. Lokalerna för handeln ska stå klara till hösten 2022 och bostäderna till vintern samma år.
– Det här är ett stort och viktigt projekt, det motsvarar i volym tre hela Åhléns i Stockholm. LKAB tar sitt ansvar för att ersätta sakägare och bidra till attraktiva samhällen, och det är glädjande att Kirunabostäder valt den här centrumetableringen, säger projektledare Ingemar Törmä på LKAB.
Totalt är det cirka 69 000 kvadratmeter bruttoarea som ska uppföras i de tre centrala kvarteren med bostäder, handelslokaler och underjordsgarage. Nåiden Bygg AB och projektavdelningen i LKAB Samhällsomvandling har tillsammans med Kirunabostäder som mottagare av fastigheterna tagit fram en samverkansdeklaration för hur arbetet ska bedrivas. Projektkulturen ska präglas av laganda med ledorden respekt, tillit och engagemang.
– Vi känner oss oerhört stolta över det förtroende som LKAB har gett oss i detta samverkansprojekt och det är med glädje och stor ödmjukhet som vi tar oss an detta prioriterade projekt för nya Kiruna centrum, säger arbetscheferna Anders Similä och Mats Funck på Nåiden Bygg AB.
– I nuvarande centrum är vi en stor kommersiell aktör. I nya Kiruna kommer vi att vara ännu större och vi kommer att hantera merparten av Kirunas handel, tack vare det har vi kunnat skapa fler A-lägen för hyresgästerna än normalt. Utöver handeln integrerar vi bostäder och kontor i kvarteren. Det kommer medföra att handelsgatan lever under dygnets alla timmar, säger Tomas Stålnacke, huvudprojektledare stadsomvandling på Kirunabostäder AB.
Kvarteren har ritats av Tirsén & Aili Arkitekter och är en del av det nya Kirunas mest centrala delar. Området ska ha en tät småstadskaraktär, rik på olikheter. Varje kvarter delas fasadmässigt upp i ett antal relativt små huskroppar med egen identitet i form av material, kulörer, höjder, etc. Kvarteren har en blandning av bostäder, kontor, handel, restauranger, caféer och service. Bostadshusen är varierade i tre till fem våningar höga från gårdsnivå. Samtliga enkelsidiga smålägenheter samt de flesta balkongerna ligger mot innergård för att bland annat skapa en bra ljudmiljö. Detta ger dessutom mer stadsmässiga fasader mot gatorna.
Torggatan utgör ett viktigt offentligt rum, ett centralt aktivt gatustråk med blandad, varierad bebyggelse som ramar in och gör den ombonad. Samordnat genom kvarteren 6-9 sträcker sig en galleriastruktur med entréer från såväl handelsgatan som tvärgator för att skapa en öppen, aktiv, intressant och livfull miljö i samspel med stadslivet.
Bild: Tirsén & Aili Arkitekter