Nyheter

Bjurfors växer vidare inom nyproduktion i Göteborg

Marknaden för nyproduktion i Göteborgsregionen går allt bättre och mäklarföretaget Bjurfors upplever en tydligt ökad efterfrågan. Ny försäljningschef för Bjurfors Göteborg Nyproduktion är Regina Svantesson. Målet är att skapa Sveriges mest kompletta mäklartjänst för nyproduktion. 
Svantesson har haft olika ledande befattningar inom branschen sedan hon började som mäklare 2004 och kommer senast från en position som försäljningschef på Bjurfors bostadsrättsavdelning i region Göteborg.
– Vi har utan tvivel Sveriges bästa erbjudande inom nyproduktion. Nu ser vi också en ökad efterfrågan bland byggherrar där vi kommer in allt tidigare i processerna. Det visar att vårt erbjudande känns helt rätt i tiden, säger Sven-Erik Kristensen, regionchef Bjurfors Göteborg.
Tidigare försäljningschef Marcus Cyrillus fortsätter inom organisationen där han numer ingår i projektgruppen för utveckling av Bjurfors Nyproduktion i Sverige. Cyrillus ingår också i det team som förmedlar näringslivsfastigheter i Göteborgsregionen.
Dessutom har Victoria Tullborg rekryterats. Tullborg har tidigare arbetat som bostadsrättsmäklare på Hisingen för Svensk Fastighetsförmedling. Under sina 9 år som mäklare har Tullborg sålt nyproduktion i flera projekt och är certifierad nyproduktionsmäklare.
Nya rekryteringar kommer att bli aktuella
Bjurfors Nyproduktion Göteborg upplever dels att den generella marknaden för nyproduktion har förbättrats i regionen, men också att uppdragsgivare efterfrågar allt bredare tjänster från Bjurfors.

– Vi upplever en fortsatt positiv nyproduktionsmarknad lokalt och med tanke på det så kommer vi definitivt bli aktuellt med ytterligare rekryteringar till Nyproduktion Göteborg, säger Sven-Erik Kristensen, regionchef Bjurfors Göteborg.